بررسی بازار اجاره مسکن در شرایط فعلی و تجربه هایی که در خصوص این بازار وجود دارد نشان می دهد، شرایط فعلی بهترین زمان برای نقل و انتقال و جابه جایی مستأجران است.

همزمان با گران شدن مسکن و افزایش بی محابای قیمت واحد های مسکونی، رشد اجاره بها نیز نگاه ها را به خود جلب کرد که می توان نخستین رشد محسوس اجاره بها را اواخر بهار و توأمان با فرارسیدن مهم ترین زمان نقل و انتقالات اعلام کرد. اواخر بهار و اوایل تابستان زمانی بود که بیشترین رشد قیمت اجاره بها، همه نگاه ها را به سمت خود کشاند تا جایی که بسیاری از افراد از این گرانی نگران شدند و رشد این چنینی را باور نمی کردند. با این حال گزارشات حاکی از آن است که موجِ افزایش قیمت اجاره بها، آرام گرفته و فروکش کرده است.

عموما همیشه یکی از بهترین فصل ها برای نقل و انتقال و اجاره واحد های مسکونی را فصول سرد سال اعلام می کنند چرا که بر این باورند موجران با مستأجران راه می آیند و انعطاف بیشتری برای فروش و قیمت گذاری واحد ها از خود نشان می دهند. در چنین فصولی مستأجران در مقایسه با تابستان که به عنوان شلوغ ترین فصل نقل و انتقال مستأجران شناخته می شود، افراد با آرامش بیشتری می توانند واحد های مورد نظر خود را انتخاب نموده و در راستای جابه جایی اقدام کنند. گزارش های میدانی حاکی از آن است که در آستانه سال جدید، بازار اجاره مسکن در مقایسه با دیگر فصل های سال جاری در حال تجربه شرایط بهتر و آرام تری است.

در سال جدید، توأمان با رشد مداوم قیمت مسکن و نوسانات قیمت در ماه های مختلف، بازار اجاره نیز نوسان را تجربه نمود و شاهد اوج گرفتن مداوم قیمت ها بود. این بازار تا جایی پیش رفت که قدرت پیشبینی وضعیت از عهده افراد خارج شده بود و نمی توانستند آینده و شرایط قیمت را در روز های پیش رو پیش بینی کنند. قیمت هایی که بدون ضابطه و قاعده از سوی موجران اعلام می شدند بر نگرانی مستأجران افزود و شرایط را برای آن ها دشوارتر ساخت.

بررسی ها حاکی از آن است که موجران مبالغ پیشنهادی برای اجاره بها را به میزان زیادی افزایش داده اند که این امر خشم و اعتراض مستأجران را افزایش داد. با این حال تحقیقات میدانی در خصوص وضعیت بازار مسکن در سال جاری، نشان می دهد در روز های باقی مانده تا سال جدید، بازار اجاره در حال سپری کردن شرایط و وضعیت مناسب تری است. این روز ها بازار اجاره و نحوه قیمت گذاری بر روی اجاره کمی شفاف تر از پیش شده است که به سروسامان دادن شرایط کمک می نماید. این روز ها مستأجران موفق شده اند مظنه اجاره واحد های مسکونی در مناطق مختلف را شفاف تر رصد کنند که خبر خوشحال کننده ای است. فایل های موجود برای رهن نسبت به قبل نیز با رشد همراه بوده اند علاوه بر این به گفته واسطه های ملکی، برخی از موجران برای این که بتوانند سریع تر پایِ مستأجران را به واحد های خود بکشانند تخفیف هایی را برای آن ها در نظر می گیرند که این اتفاق نه تنها در اجاره نامه های تمدیدی بلکه در اجاره نامه های جدید هم مشهود و قابل مشاهده است.

طی روز های اخیر، تعداد اندکی از فایل های اجاره دو ساله، به این بازار ارائه شده اند که می توان آن را آغازی برای افزایش این نوع قرارداد ها در بازار اجاره دانست.

  • منبع خبر : اقتصاد نیوز