رئیس سازمان نظام مهندسی تهران، عنوان کرد: در شرایط کنونی، نخست صدور شناسنامه فنی ملکی در دستور کار قرار می گیرد سپس پایان کار ساختمانی برای آن ارائه می گردد. به گفته این مقام مسئول، در حال حاضر فعالیتی آغاز شده است که به واسطه آن پروژه هایی که ارائه شناسنامه فنی آن با دریافت هزینه همراه بوده است شناسایی می گردند.

ایشان در ادامه به مسائل و مشکلاتی اشاره کردند که در زمینه صدور شناسنامه فنی ملکی قابل مشاهده هستند و این طور گفتند: زمانی می توان به صدور شناسنامه فنی ملکی مبادرت ورزید که حضور سازنده ذی صلاح مشاهده گردد. محمد طاهری ادامه داد: در حال حاضر شناسایی پروژه هایی که برای دریافت شناسنامه فنی ملکی وجه پرداخت کرده اند در حال انجام است تا برای آن ها سازنده هایی لحاظ گردد و شناسنامه فنی ملکی ارائه گردد.

این مقام مسئول بار دیگر تأکید کرد: در حال حاضر فعالیت خود را آغاز کرده ایم تا تمام مالکانی که در جهت دریافت شناسنامه فنی ملکی وجهی را به حساب سازمان نظام مهندسی واریز کرده اند، شناسایی گردند.

ایشان در خصوص این موضوع که صدور شناسنامه فنی ملکی پیش از پایان کار ساختمان مسئله نو و تازه ای خطاب می شود یا خیر این طور گفتند: این مهم در سال های گذشته هم مورد توجه بوده است اما مدتی است عنوان می کنند قبل از ارائه پایان کار ساختمانی لازم است صدور شناسنامه فنی ملکی در دستور کار قرار بگیرد. به گفته طاهری، این موضوع در شیوه نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی عنوان شده است.

طاهری ادامه داد: از این رو هیچ بازدارنده ای بر سر راه این مسئله وجود نداشت و همین امر سبب گردید قبل از آن که شناسنامه فنی ملکی ارائه گردد، پایان کار ارائه شود و در اختیار متقاضی قرار بگیرد.

وی در ادامه درباره تعاملاتی با شهرداری سخن به میان آورد و تصریح نمود: بر این اساس، جلوی این مسئله را خواهیم گرفت. طاهری افزود: در شرایط فعلی برنامه از این قرار است که در وهله اول شناسنامه فنی ملکی ارائه می شود سپس به پشتوانه آن، پایان کار در اختیار واجدین شرایط قرار می دهند. طاهری تأکید کرد: در حال حاضر تمام پروژه هایی که برای صدور شناسنامه فنی ملکی آن ها هزینه ای به سازمان نظام مهندسی پرداخت شده است، شناسایی شده اند و در مرکز توجه قرار گرفته اند. وی ادامه داد: تمام پروژه هایی که استارت خورده اند بایستی دارای سازنده ذی صلاح باشند تا امکان ارائه شناسنامه برای آن ها وجود داشته باشد.

شناسنامه فنی ملکی نوعی سند است که تمام اطلاعات و مشخصات فنی و دقیق ملک در آن به ثبت رسیده است. همه ساختمان هایی که ساخت و احداث آن ها بر اساس ضوابط و قوانین خاص انجام شده است، دارای این شناسنامه فنی هستند و وجود این نوع شناسنامه نشان می دهد ساخت و احداث واحد مورد نظر از هر لحاظ طبق اصول و قواعد است و پیرو باید های موجود صورت گرفته است. برگه های این شناسنامه به صورت صحافی شده هستند که به صورت دفترچه ای منسجم از سوی وزارت راه و شهرسازی طراحی شده است و مورد استفاده قرار می گیرد. زمانی که خرید و فروش ملک انجام می شود، شناسنامه فنی ملکی در کنار دیگر مدارک و اطلاعاتی که نیاز است در اختیار خریدار قرار می گیرد و به دست وی سپرده می شود.

میزان صدور پروانه ساختمانی به روایت ارقام

رئیس سازمان نظام مهندسی تهران، در خصوص این سؤال که به نظر می رسد افزایش قیمت مسکن تمایل سازندگان را به ساخت و ساز واحد های مسکونی افزایش داده است و این امر را می توان از میزان ارجاع کار طی ده ماه ابتدایی سال جاری به مهندسان متوجه شد، گفت: رشد قیمت مسکن، رغبت و میل سازندگان را به تولید واحد های مسکونی افزایش داده است که مشاهده افزایش پروانه های ساختمانی صادر شده خود گواهی بر این ادعاست.

وی سازمان نظام مهندسی تهران را به عنوان یکی از بزرگ ترین تشکل های موجود در حال حاضر معرفی کرد و عنوان نمود: تعداد اعضای این تشکل به ۱۱۰ هزار نفر می رسد.

وی ادامه داد: به واسطه فعالیت ها و تلاش های بدون وقفه سازمان نظام مهندسی در سال های اخیر، گام های ارزشمندی در راستای بهبود طراحی و نظارت بر ساخت و ساز ها و ساختمان های تشکیل شده صورت گرفته است.

این فرد مسئول ادامه داد: بر اساس آمار های مربوط به سال ۹۶، میزان ارجاع کار نظارت مهندسان ناظر، چیزی نزدیک به ۹۴۰۰ مورد بوده است که این میزان ارجاع در قالب ۱۱ میلیون متر مربع ارجاع کار بوده است. وی افزود: این رقم در سال ۹۷ رشد را تجربه نموده و در حال حاضر به ۱۱ هزار مورد در قالب ۱۳ میلیون متر مربع رسیده است.

  • منبع خبر : شهرخبر