همزمان با اوج گرفتن قیمت مسکن و گران شدن واحد های مسکونی آن دسته از مسکن مهر هایی که تاکنون بدون مشتری بودند نیز رنگ رونق را تجربه کردند و در حال حاضر بازار فروششان داغ است.

علی اصغر مهرآبادی به عنوان معاون وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن مهر ضمن اشاره به این که تعداد واحد های مسکونی نیمه کار مانده در سطح کشور به ۲۰۰ هزار واحد می رسد اظهار داشت: بر اساس پیش بینی های انجام شده و با توجه به این که مشارکت ها و تلاش های همه جانبه در حال انجام است انتظار می رود ساخت و اتمام این واحد ها تا اواخر سال ۹۸ به نقطه پایان برسد.

ایشان در ادامه به واحد هایی اشاره کردند که با مشکلات معارضی دست به گریبان هستند و افزودند: چنین واحد هایی را در نظر داریم تا اواخر دولت دوازدهم تکمیل کرده و در اختیار صاحبانشان قرار دهیم.

این مقام مسئول با بیان این که دولت نیز در این مسیر همکاری های لازم را به عمل آورده و بودجه مورد نظر را تصویب کرده است اظهار داشت: با توجه به کمبود بودجه ای که دولت با آن دست به یقه است، این اعتبار از محل فروش اراضی و زمین به وزارت راه و شهرسازی واگذار می گردد.

در دولت تدبیر و امید ۱٫۲ میلیون مسکن تکمیل خواهد شد

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی صحبت هایش را این طور ادامه داد: از سال ۸۶، ساخت دو میلیون واحد مسکونی مهر در دستور کار قرار گرفت که از این تعداد، تکمیل ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در دولت تدبیر و امید محقق گشته است.

وی ادامه داد: این دولت همچنین مصر است تکمیل ۲۰۰ هزار واحد باقی مانده را هم در اسرع وقت به پایان برساند تا بتواند آن را در زمان مقرر شده در اختیار واجدین شرایط بگذارد و به رؤیای صاحب خانه شدن افراد کمک نماید.

به گفته مهرآبادی، مهم ترین مشکلی که بر بازار مسکن سایه افکنده است و آن را با مشکلات عدید همراه ساخته، مشکلات مربوط به زیرساخت می شود که از جمله آن ها می توان به مشکلات مربوط به آب، برق و گاز اشاره نمود و از آن ها یاد کرد. وی این طور صحبت هایش را ادامه داد: بر اساس برنامه ریزی هایی که وزارت راه و شهرسازی در دستور کارش قرار داده است، اعتبار مورد نیاز از محل وزارتخانه و استان ها تأمین می گردد که سهم این دو مورد به ترتیب یک سوم و دو سوم گزارش شده است.

به گفته مهرآبادی کل هزینه مورد نیاز برای تهیه زیرساخت های مسکن مهر، ۴۰ هزار میلیارد ریال می باشد که چیزی حدود ۳۰ هزار میلیارد ریال را از محل فروشی اراضی و زمین ها در اختیار وزارت راه و شهرسازی و اسناد خزانه قرار داده اند.

مهرآبادی تصریح کرد: بررسی های ما نشان می دهد کماکان به ۱۰ هزار میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل کردن این زیرساخت ها نیاز است و درخواستمان را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارسال خواهیم نمود و امید است که با تهیه این بودجه، کار ها آن طور که باید پیش رود.

مهرآبادی در بعدازظهر روز یکشنبه مورخ ۵ اسفند ماه، راهی مازندران شد تا افتتاح ۱۳۵۵ مسکن مهر را در مازندران رسما کلید بزند.

تعداد واحد های مسکونی در دستِ ساخت در استان مازندران به ۷۱ هزار واحد می رسد که از این تعداد چیزی حدود به ۶۵ هزار واحد تکمیل و در اختیار متقاضیان قرار گرفته است و ساخت ۶ هزار مسکن مهر دیگر در دست اجرا قرار دارد.

  • منبع خبر : شهرخبر