قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در پروژه مسکن مهر اظهار داشت: ظرف دو سال آینده واحد های مسکونی مهر در تمام استان های کشور به نقطه پایان خواهند رسید و تکمیل خواهند شد. وی ادامه داد: برخی از واحد های مسکونی مهر با مشکلات و معارضی دست به گریبان هستند که پیش از تکمیل آن ها لازم است مشکلات و مسائل حقوقی این واحد ها مورد پیگیری و رسیدگی قرار بگیرد.

این مقام مسئول پس از حضور در چهارمین جلسه شورای مسکن استان گلستان تصریح کرد: روز نخست در قالب طرح و پروژه مسکن مهر به ساخت ۲ میلیون و دویست هزار مسکن مبادرت ورزیدیم که بر اساس پیش بینی های انجام شده انتظار می رود تا سال ۹۹ شاهد اتمام و تکمیل تمام این واحد ها در همه استان های کشور باشیم.

وی صحبت هایش را این طور ادامه داد: تعدادی از واحد ها با مشکلات معارضی و حقوقی دست به یقه هستند که پس از حل و فصل شدن چنین مشکلاتی، ساخت و تکمیلشان را در دستور کار قرار خواهیم داد.

ایشان با بیان این که تعدادی از واحد های نیز با مشکلات روبنایی و زیربنایی همراهند اظهار داشت: در حال حاضر حل چنین مشکلاتی را در دستور کار قرار داده ایم و برای حل این مشکلات از منابع داخلی و همچنین منابع استانی و دیگر ادارات متولی و بودجه های دولتی استفاده خواهیم کرد.