بررسی فایل های عرضه شده در بازار مسکن حاکی از آن است که بیشتر واحد های نوساز عرضه شده در قسمت های گران قیمت شهر هستند و عموما در گروه لوکس متراژ جای خوش می کنند.

مشاهده وضعیت بازار مسکن حاکی از تحرک خفیف این بازار در بهمن ماه سال جاری است، با این حال آن چه سازندگان مسکن را از عرضه واحد ها در مناطق مصرفی مردد ساخته است، اوج گیری مجدد قیمت ها و تأثیر منفی آن ها در بازار هایی چون خودرو، سکه و ارز می باشد. تا جایی که برخی از آن ها تصمیم گرفته اند عرضه واحد های مسکونی را به سال آینده موکول نمایند و از عرضه آن در سال جاری ممانعت می ورزند. با این حال چنین فروشندگانی به خوبی از داغ بودن بازار فروش مسکن در نزدیکی سال جدید واقفند و می دانند این فرصت را می توان مغتنم شمرد و نتیجه ای مطلوب رقم زد چرا که حجم معاملات در سال جدید در هاله ای از ابهام قرار دارد و با توجه به این که چشم اندازی از بهبود شرایط و رونق بازار مسکن وجود ندارد احتمال ریزش حجم معاملات در ابتدای سال جاری، احتمال دور از ذهنی نخواهد بود. با این وجود رشد قیمت سکه و خودرو عرضه کنندگان را مردد ساخته و این ذهنیت را ایجاد نموده که قیمت مسکن نیز رشد و افزایش قیمت را تجربه خواهد کرد. از ابتدای اسفند ماه شاهد افت حجم معاملات مسکن هستیم که علتش را می توان نوسان مجدد قیمت ها دانست تا جایی که فروشندگان آپارتمان های نوساز مصرفی که تا چندی پیش حاضر بودند واحد هایشان را با تخفیف به بازار عرضه کنند از فروش ملکشان امتناع می ورزند و چشم انتظار رشد قیمت ها در روز های آتی و کسب سود بیشتر هستند.

در این میان واسطه های ملکی معتقدند رشد مجدد قیمت ر بازار خودرو و سکه بر بازار مسکن بی اثر خواهد بود و دلیل خود را چنین تشریح می کنند: همزمان با اوج قیمت ها در تابستان و پاییز این بازار ها نهایت رشد قیمت را تجربه کرده اند و در حال حاضر به واسطه رشد قیمتی که در بازار های موازی رقم خورده و بسیار کم رمق تر از رشد قیمت تابستان و پاییز است، شاهد افزایش قیمت در بازار مسکن نخواهیم بود. به گفته واسطه های ملکی، از آن جا که بازار مسکن یکبار تحت تأثیر نوسان قیمت در بازار های موازی قرار گرفته و رشد قیمت را به میزان بسیار زیادی تجربه کرده است، در شرایط کنونی از رشد قیمت ها تأثیر نخواهد پذیرفت. با همه این ها نوسان قیمت در بازار خودرو، جو روانی جدیدی به راه انداخته و فروشندگان واحد های مسکونی را به این فکر انداخته است که از عرضه واحد هایشان امتناع ورزند بلکه بتوانند در روز های آتی، موفق به فروش گران تر واحد هایشان شوند. با این حال واسطه های ملکی که گران شدن واحد ها به نفعِ خودشان هم هست و سود بیشتری عایدشان خواهد شد عنوان می کنند بازار مسکن بیشترین رشد را تجربه کرده و بیش از این افزیش قیمت را شاهد نخواهد بود.

از عرضه واحد های نوساز چه خبر؟

  • منبع خبر : شهرخبر