صدیف بدری، سخنگوی مجلس با بیان این که طرح اخذ مالیات از خانه هایی که فاقد سکنه هستند مدتی است از سوی تعدادی از نمایندگان عنوان شده است اظهار داشت: این طرح در بخش مسکن و ساختمان از طرف اعضای کمیسیون عمران و اقتصاد مجلس عنوان شده که کماکان به یک جمع بندی نهایی نرسیده است.

وی افزود: آن چه تا به این جای کار برآورد شده، اعضای کمیسیون عمران مجلس بر این باورند، چنانچه اجرای این طرح تنها منحصر به بازار مسکن نباشد و در دیگر بازار های بزرگ سرمایه ای نیز اجرای این طرح در دستور کار قرار بگیرد آنگاه مثمرثمر خواهد بود و با اجرایش موافقت به عمل خواهد آمد. وی ادامه داد: این مسئولان بر این باورند، چنانچه اجرای این طرح در دیگر بازار های موازی از نظر دور بماند آن گاه نه تنها اثر مثبتی بر بازار مسکن نخواهد داشت بلکه فرار سرمایه از این بازار را هم ممکن خواهد ساخت.

وی تصریح کرد: به واسطه فرار سرمایه از بازار مسکن، دلالان و سوداگران سرمایه خود را وارد بازار هایی چون ارز و سکه می کنند که مالیات برای آن ها تعریف نشده است و به سادگی سرمایه خود را از بازار مسکن خارج می کنند.

به گفته این مقام مسئول، لازمه اجرای طرح مالیات بر عایدی مسکن، در نظر گرفتن همه عوامل و فاکتور هاست و اگر چنین نشود ممکن است با نتایجی کاملا عکس همراه گردد.

وی افزود: این طرح توسط دولت و سازمان امور مالیاتی در دست کار قرار گرفته است و تمام کمیسیون ها پیرامون این موضوع در حال بحث و تبادل نظر هستند اما کماکان جمع بندی نهایی در این خصوص انجام نگرفته است.

  • منبع خبر : شهرخبر