دولت و بانک مرکزی به اتفاق مسئول تأمین وام و تسهیلات خرید مسکن ایثارگران شدند.

در جلسه علنی مجلس که در بعدازظهر روز چهارشنبه مورخ ۸ اسفند ماه برگزار گردید، بند د از تبصره ۱۷ نیز به تأیید نمایندگان مجلس رسید. بر این اساس، تهیه وام و تسهیلات خرید مسکن بر دوشِ دولت و بانک مرکزی قرار گرفت.

در راستای عمل به ماده ۶۲، قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، دولت و بانک مرکزی مسئول پرداخت تسهیلات لازم به ایثارگران گردیدند که گامی در راستای تحقق قانون مبنی بر تأمین مسکن ۱۰۰ هزار نفر، می باشد. لازم به توضیح است که محل تأمین یارانه سود تسهیلات، ردیف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره (۷) است.

بر اساس گزارشات ارائه شده، ماده ۶۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، مربوط می شود به قانون جامعی که در رابطه با ایثارگران تدوین و مقرر گشته است. لازم به توضیح است که نرخ تسهیلاتی که سالانه در قبال هر واحد مسکونی تعیین می شود متناسب با نرخ تورم و همچنین جمعیت ساکن در شهر و روستا ممکن است دستخوش تغییر گردد که تغییرات لحاظ شده لازم است به تصویب هیئت وزیران برسد.

بدون رعایت الگوی مصرف و نوساز بودن واحد مسکونی، نرخ تسهیلات ۴ درصد می باشد و بازه ۲۰ ساله به عنوان بازپرداخت آن در نظر گرفته شده است.

بر اساس آنچه در بند دیگری از لایحه بودجه سال ۹۸ مصوب گردید، آن دسته از ایثارگرانی که طی سال های اخیر از تسهیلات ارزان قیمت تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال متمتع گشته اند و تسویه تسهیلات دریافت شده را تا انتهای سال ۹۵ به پایان برده اند، چنانچه مایل به ساخت مسکن و یا خرید واحد جدیدی باشند قادرند از وام های ارزان قیمتی که در لایحه بودجه سال ۹۸ مقرر گردیده بهره مند شوند.

علاوه بر این وزارت راه و شهرسازی بایستی به ایثارگرانی که تاکنون از زمین های دولتی استفاده نکرده اند، اراضی واگذار کند.

بر اساس بند ه از این لایحه بودجه، دولت موظف گردیده، درآمد حاصله از ماده ۳۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مندرج در ردیف ۱۱۰۵۱۳، جدول شماره ۵، این قانون را به واسطه ردیف های هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای، به صورت ۱۰۰ درصد پرداخت نموده و در اختیارشان قرار دهد.

  • منبع خبر : مهر نیوز