بر اساس آنچه از سوی بانک مرکزی در بهمن ماه سال جاری منتشر شده است، حجم معاملات مسکن انجام شده در بهمن ماه سال جاری ۹٫۳ هزار واحد بوده است که در مقایسه با ماه گذشته از رشد ۳۹ درصدی خبر می دهد حال آن که به نسبت بهمن ماه سال گذشته ۴۹٫۲ درصد رشد را شاهد بوده است.

بر اساس گزارشات بانک مرکزی که حجم معاملات مسکن در بهمن ماه امسال را روایت می کند، حجم معاملات در بهمن ماه، ۹٫۳ هزار واحد گزارش شده، که رشد ۴۹٫۲ درصدی را در مقایسه با بهمن سال گذشته آشکار می سازد.

میانگین قیمت اعلام شده به ازای هر متر مربع در بهمن ماه امسال به گزارش بانک مرکزی ۹ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان بوده است که این رقم در مقایسه با آن چه در دی ماه امسال اعلام شده است رشد ۱٫۷ درصدی را شاهد بوده و به نسبت بهمن ماه سال گذشته افزایش ۸۵٫۱ درصد را تجربه کرده است.

بر اساس بررسی های که در خصوص معاملات مسکن به تفکیک عمر بنا صورت گرفته است، از ۹۳۴۳ واحد مسکونی که در بهمن ماه به فروش رسیده، سهم واحد هایی با حداکثر ۵ سال ساخت، ۴۴٫۳ درصد بوده است که در میان دیگر واحد ها بیشترین سهم را از آن خود نموده است.

بیشترین جهش قیمت به ازای هر متر واحد مسکونی به نسبت بهمن ماه سال گذشته، در میان مناطق ۲۲ گانه تهران متعلق به منطقه ۱۹ تهران با ۱۰۹٫۲ درصد رشد می باشد و کمترین رشد به نام منطقه ۱۲ با ۶۱٫۲ درصد رشد به ازای هر متر در مقایسه با بهمن سال گذشته ثبت شده است.

منطقه یک تهران با میانگین قیمت ۲۱ میلیون و ۸۱۰ هزار تومان به ازای هر متر مربع به عنوان گران ترین منطقه تهران شناخته شده است و منطقه ۱۸ با متوسط قیمت ۴ میلیون و ۵۳۰ هزار تومان به ازای هر متر مربع در آخرین خانه جدول جای خوش کرده است. این ارقام در مقایسه با قیمت ثبت شده برای بهمن ماه سال گذشته رشد ۸۹٫۱ درصد و ۸۶٫۷ درصد را شاهد بوده اند.

  • منبع خبر : شهرخبر