بر اساس آنچه بانک مرکزی منتشر نموده است، میزان معاملات مسکن در بهمن ماه سال جاری، ۹ هزار و ۳۰۰ واحد بوده است که در مقایسه با دی ماه رشد ۳۹ درصدی را تجربه کرده است و در مقایسه با بهمن ماه سال گذشته با رشد ۴۹٫۲ درصدی همراه بوده است.

بر اساس آنچه از سوی بانک مرکزی منتشر شده است، میانگین قیمت مسکن در بهمن ماه سال جاری به ازای هر متر مربع ۹ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان بوده است که در مقایسه با دی ماه سال جاری رشد ۱٫۷ درصدی را تجربه نموده و در مقایسه با بهمن ماه سال گذشته، جهش ۸۵٫۱ درصدی را شاهد بوده است.

بر اساس واحد های معامله شده در بهمن ماه به تفکیک عمر بنا، تعداد کل واحد های معامله شده ۹ هزار و ۳۴۳ واحد بوده است که از این تعداد واحد هایی با نهایتا عمر بنای ۵ سال بیشترین سهم را از آن خود نموده اند، گفتنی است سهم این واحد ها از کل معاملات انجام شده ۴۴٫۳ درصد بوده است.

در میان مناطق ۲۲ گانه تهران، منطقه ۱۹ بیشترین رشد قیمت در مقایسه با بهمن ماه سال گذشته را تجربه کرده است که رشد ثبت شده برای این منطقه از تهران، ۱۰۹٫۲ درصد گزارش شده است. در این میان منطقه ۱۲ کمترین جهش قیمت را شاهد بوده که میزان جهش قیمت برای این منطقه از تهران ۶۱٫۲ درصد برآورد شده است.

در بهمن ماه، منطقه یک با متوسط قیمت ۲۱ میلیون و ۸۱۰ هزار تومان به ازای هر متر مربع، به عنوان گران ترین منطقه تهران شناخته شده است، این درحالی است که منطقه ۱۸ با متوسط قیمت ۴ میلیون و ۵۳۰ هزار تومان به ازای هر متر مربع به عنوان ارزان ترین منطقه تهران شناخته می شود که رشد قیمت در این دو منطقه به نسبت بهمن ماه سال گذشته به ترتیب ۸۹٫۱ درصد و ۸۶٫۷ درصد برآورد شده است.

بررسی بازار اجاره بها در تهران و دیگر مناطق شهری حاکی از آن است که میزان رشد اجاره بها در بهمن ماه امسال در مقایسه با بهمن ماه سال گذشته به ترتیب ۲۰٫۴ درصد و ۱۷٫۵ درصد بوده است.

  • منبع خبر : شهرخبر