بانک مسکن به تازگی گزارشی ارائه نموده است و میزان تسهیلات پرداخت شده در زمینه ساخت مسکن در بازه ای ده ماهه از ابتدای فروردین ماه سال جاری تا اواخر دی ماه را زیر ذره بین برده است.

در گزارش منتشر شده از سوی این بانک، تعداد تسهیلات پرداختی به متقاضیان برای ساخت واحد های مسکونی و ارزش ریالی آن ها اعلام شده است. بر اساس آمار و ارقام منتشر شده، میزان تسهیلات ساخت مسکن (مشارکت مدنی)، ارائه شده به متقاضیان در ده ماه ابتدایی سال جاری، ۲۴۰۰ میلیارد تومان بوده است که بخش اعظمی از تسهیلات ارائه شده از سوی بانک مسکن را در بر می گیرد.

میزان تسهیلات پرداخت شده در ده ماه ابتدایی سال جاری ۲۳ هزار و ۶۹۱ فقره بوده است، ضمن این که میزان تسهیلات ساختی که در دی ماه در اختیار متقاضیان قرار گرفته است ۲ هزار و ۲۵۶ فقره برآورد شده است. بر اساس آمار هایی که بانک مسکن در این خصوص منتشر کرده است، ارزش ریالی تسهیلات پرداختی در حوزه ساخت مسکن در دی ماه سال جاری بیش از ۲۷۴ میلیارد و ۸۸۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده است. در گزارشی که رسما از سوی بانک مسکن به عنوان مهم ترین بانک تخصصی ارائه دهنده وام و تسهیلات مسکن منتشر شده است، عملکرد این بانک در برهه زمانی مشابه در سال قبل هم برآورد شده و ارائه گردیده است. بر این اساس بانک مسکن در ده ماه ابتدایی سال ۹۶، ۲۹ هزار و ۳۵۸ فقره وام خرید مسکن در اختیار متقاضیان قرار داده است که ارزش ریالی برآورد شده برای آن ها معادل ۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است. این رقم در دی ماه سال گذشته به ۴۷۳۱ فقره وام ساخت مسکن می رسد که ارزش ریالی ثبت شده برای آن، ۳۸۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان می باشد. مقایسه عملکرد بانک مسکن در دی ماه سال جاری و دی ماه سال گذشته، و همچنین ده ماه نخست سال جاری و ده ماه ابتدایی سال گذشته، حاکی از آن است که میزان پرداخت تسهیلات ساخت مسکن روندی نزولی را شاهد بوده است که به عقیده کارشناسان و فعالان بازار مسکن، ناشی از کاهش میزان ساخت و ساز و تولید مسکن می باشد. فعالان بازار مسکن عنوان می کنند آنچه سبب شده حجم ساخت و ساز مسکن در سال جاری در مقایسه با سال گذشته روند رو به نزولی را شاهد باشد، رشد ناگهانی قیمت مصالح در کنار افزایش نرخ زمین و همچنین نااطمینانی از وضعیت بازار مسکن است. به گفته کارشناسان این عوامل سبب شده اند، سازندگان از ساخت واحد های مسکونی فاصله بگیرند و تولید واحد مسکن را به تعویق بیندازند.

از تمام تسهیلات ساخت مسکن پرداخت شده به متقاضیان در ده ماه ابتدایی سال جاری، چیزی حدود به ۶۳۶ میلیارد و ۴۱۷ میلیون تومان متعلق به مشارکت مدنی انفرادی بوده است که به صورت تسهیلات با سپرده و بدون سپرده در اختیار متقاضیان و سازندگان واحد های مسکونی قرار گرفته است. علاوه بر این، از کل تسهیلات پرداختی، ۶۵ میلیارد و ۹۹۰ میلیون تومان در اختیار تعاونی های مسکن قرار گرفته است، ۱۳۷۹ میلیارد و ۲۱۸ میلیون تومان به مجتمع های مسکونی واگذار شده است و ۱۵۵ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان نیز در قالب تسهیلات متمم طرح مسکن مهر به صورت تسهیلات انفرادی، مجتمع و تعاونی به دست متقاضیان وام مسکن رسیده است.

  • منبع خبر : دنیای اقتصاد