احمد خرم به عنوان وزیر سابق مسکن اظهار داشت: آنچه سبب شده در شرایط فعلی شاهد رشد ۹۷ درصدی قیمت مسکن باشیم، اعمال سیاست های نادرست پولی و بانکی توسط دولت است ضمن این که دولت از منابع مالی موجود در بانک ها تصور و برداشت درستی ندارد.

خرم در ادامه از تصور اشتباه دولت سخن به میان آورد و تصریح نمود: در شرایط کنونی یک تصور نادرست در خصوص تسهیلات مسکن وجود دارد. وزیر سابق مسکن ادامه داد: تصوری که در دولت حاکم است، به این صورت است که آنچه به عنوان اعتبار در بانک ها قرار دارد متعلق به دولت می باشد و این تنها دولت است که می تواند در خصوص آن ها تصمیم بگیرد حال آن که چنین نیست و این مردم هستند که به عنوان صاحب پول های موجود در بانک ها شناخته می شوند.

وی با بیان این که دولت با بهره مندی از پول هایی که در بانک ها قرار گرفته است وام هایی با سود بالای ۱۸ درصد پرداخت می کند اظهار داشت: دولت بر این باور است با پرداخت چنین تسهیلاتی مشکلاتی که بر بازار مسکن سایه افکنده اند ریشه کن خواهند شد، در حالی که چنین تصوری کاملا اشتباه و دور از انتظار است.

وی این طور صحبت هایش را ادامه داد: دولت بایستی از این تسهیلات در راستای افزایش تولید مسکن و رونق ساخت و ساز استفاده نماید. به گفته خرم بهترین اقدام این است که دولت از واحد های مسکونی فرسوده بهره ببرد و از اراضی موجود استفاده نماید تا ساخت واحد های مسکونی در حجم های انبوه محقق گردد و چرخ تولید مسکن به گردش درآید.

وی با اشاره به این که تسهیلاتی که در حال حاضر در اختیار متقاضیان و خریداران واحد های مسکونی قرار می گیرد هرگز پاسخگو نیاز مردم نیست عنوان کرد: تسهیلات پرداخت شده از سوی بانک ها برای خرید واحد های مسکونی باید به گونه ای باشند که ۸۵ درصد از قیمت واحد ها را تأمین نمایند این درحالی است که چنین رقمی در شرایط فعلی تنها به ۲۰ درصد می رسد.

ایشان در پایان این طور گفتند: لازم است دولت مجوز های لازم را در خصوص اراضی و واحد های فرسوده دریافت نماید، آنگاه تمام آن ها را به بافت های جدید و تمام عیار بدل سازد.