صدیف بدری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، عنوان کرد: تقاضای تعدادی از نمایندگان مبنی بر تفحص بنیاد مسکن در کمیسیون عمران مجلس در حال بررسی می باشد.

ایشان صحبت هایشان را این طور ادامه دادند: جمعی از نمایندگان تقاضای تفحص عملکرد بنیاد مسکن را خواستار شدند که این تقاضا در جلسه ۱۲ اسفند ماه با حضور تابش (رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی)، جمعی از نمایندگان متقاضی و مسئولان مربوطه در دست بررسی قرار گرفت.

ایشان به جزئیات تفحص عملکرد بنیاد مسکن اشاره نمودند و تصریح کردند: این طرح که با نام طرح تحقیق و تفحص بنیاد مسکن شناخته می شود در ۹ محور متفاوت به مرحله تدوین و نگارش رسیده است که مربوط به عملکرد عمرانی این بنیاد می باشد به ویژه عملکردی که در مناطق زلزله زده از سوی بنیاد مسکن مشاهده شده است.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، صحبت هایش را این طور ادامه داد: بر این اساس مقرر گردید که مسئولان فعال در بنیاد مسکن ظرف یک هفته آینده، گزارشی از عملیات و اقدامات خود تهیه و ارائه نمایند، در نهایت این متقاضیان تفحص هستند که در خصوص توقف این روند و یا ادامه آن دست به تصمیم گیری می زنند.

بدری در انتهای صحبت هایش به قسمت دیگری از این جلسه اشاره کرد و اذعان نمود: طرح پیش فروش ساختمان در بخشی دیگر از این جلسه زیر ذره بین رفت و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

  • منبع خبر : تسنیم نیوز