ابوالقاسم رحیمی انارکی به عنوان مدیرعامل بانک مسکن، از رسیدن سود تسهیلات مسکن به انبوه سازان به ۱۷ درصد خبر داد مشروط بر این که انبوه سازان از تکنولوژی های جدید در ساخت واحد های مسکونی بهره مند شوند و مدیریت مصرف انرژی را در دستور کارشان قرار دهند. به گفته رحیمی انارکی، استفاده از فناوری های نو در امر ساختمان سازی یکی از نکات مهم است که از نگاه ها دور مانده است از این رو به انبوه سازانی که این امر را در کانون توجهشان قرار دهند، تسهیلات مسکن با سود ۱۷ درصد تعلق خواهد گرفت.

ایشان ضمن حضور در چهارمین جشنواره ملی آب که در محل اتاق بازرگانی ایران تشکیل گردید، اظهار داشت: چنانچه انبوه سازان مسکن استفاده از فناوری های نوبت و جدید را در دستور کارشان قرار دهند و به این مهم مبادرت ورزند آنگاه ارائه تسهیلات ۱۷ درصدی به آن ها در دستور کار قرار خواهد گرفت.

این امر به گفته مدیرعامل مسکن، عاملی است که استفاده از فناوری های نوین را در امر ساختمان سازی پررنگ می سازد و ترغیب سازندگان را به مدیریت درست انرژی افزایش می دهد.

وی در ادامه پیرامون راه اندازی کمپین حمایت از بهینه سازی مصرف انرژی در سال ۹۶ سخن به میان آورد و عنوان کرد: با حمایت بانک مسکن این کمپین راه اندازی شده است و در آینده نیز چنین اقداماتی از سویِ بانک عامل مسکن ادامه خواهد داشت.

  • منبع خبر : اقتصاد نیوز