با طرح افزایش تسهیلات ساخت مسکن با این قابلیت که می تواند در بانک های تجاری و بانک مسکن به فروش اقساطی تبدیل گردد، موافقت شد و این طرح به تصویب رسید.

بر اساس گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی، در جلسه برگزار شده شورای پول و اعتبار این بانک در تاریخ ۱۴ اسفند ماه، گزارش معاونت اقتصادی با محوریت آخرین تحولات شاخص های بخش مسکن و راهکار های تقویت تأمین مالی این بخش، بر رویِ میز قرار گرفت که اعضای این شورا با هدف رونق بخشی به تولید و ساخت و ساز واحد های مسکونی با افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن موافقت نمودند که بر این اساس، این تسهیلات می توانند به فروش اقساطی در بانک مسکن و همچنین بانک های تجاری تبدیل گردند. اعضای شورای پول و اعتبار با این طرح به شرح زیر موافقت کردند:

امکان انتقال سهم الشرکه بانک به خریداران این واحد ها در وام پرداختی ساخت مسکن، در همه بانک های تجاری اعم از دولتی و خصوصی وجود دارد و بانک مسکن در قبال هر کدام از واحد های مسکونی با رعایت تعادل منابع و مصارف بانک ها با در نظر گرفتن سقف های زیر امکان پذیر می باشد:

در شهر تهران، متقاضیان انفرادی موفق به اخذ وام تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان خواهند شد و زوجین می توانند حداکثر ۱۶۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت نمایند که معادل ۸۰ میلیون تومان به ازای هر فرد می شود.

در شهر هایی با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر، متقاضیان انفرادی قادر به دریافت وام تا سقف ۸۰ میلیون تومان هستند و زوجین می توانند تا سقف ۱۲۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت نمایند.

در دیگر مناطق شهری، اخذ ۶۰ میلیون تومان به ازای وام مسکن از سوی متقاضیان میسر خواهد بود و زوجین خواهند توانست نهایتا ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند.

لازم به توضیح است که در راستای توجه به ساخت واحد هایی در متراژ های کوچک و متوسط، تسهیلات پرداخت شده تنها در راستای ساخت واحد هایی با عمر بنای مفید حداکثر ۱۰۰ متر مربع می باشد، و پرداخت اقساط بلند مدت آن نهایتا تا ۱۵ سال امکان پذیر می باشد.