فرشید پورحاجت، دبیر انجمن انبوه سازان مسکن کشور، ضمن اشاره به این که دولت در راستای رونق به بازار مسکن، کوپنی کردن مصالح ساختمانی را در پیش گرفته است، تصریح کرد: تجارب نشان می دهد این روش راه به جایی نمی برد و در افزایش رونق مسکن بی تأثیر است.

وی با بیان این که دولت نباید در ساخت و ساز واحد های مسکونی دخالت داشته باشد اظهار داشت: بررسی تجاربی که طی سال ها بدست آمده است حاکی از آن است که ارائه تسهیلات در زمینه مصالح ساختمانی کمک کننده نیست و نمی تواند این بازار را با رونق همراه سازد و جلوی رشد قیمت را نخواهد گرفت.

ایشان در ادامه این طور گفتند: دولت در راستای رونق بازار مسکن بایستی رونق بخشی بازار کسب و کار را در دستور کار قرار دهد و در این راستا گام بردارد چرا که تولید مسکن با شرایط بحرانی دست به گریبان است و در حوزه قوانین مسائل زیادی سدمعبر تولید هستند.

وی ضمن اشاره به این که بازار مسکن با آرامش بیگانه است و طی یکسال گذشته تعادل و ثبات از این بازار رخت بسته است، افزود: چنانچه از کوپنی کردن مصالح ساختمانی استفاده کنیم، خواهیم دید که این روش راه به جایی نخواهد برد و رونق را در بخش تولید عملی نخواهد ساخت چرا که لازم است دولت برای تعادل بخشی به این بازار و متعادل کردن قیمت مسکن، به روش های دیگری روی بیاورد و به شیوه های بهتری متوسل گردد.

ایشان در ادامه صحبت هایشان نام مالیات های مستقیم را به میان کشیدند و تصریح نمودند: اخذ این مالیات های مستقیم توانسته بخش مسکن را با هزینه های گزاف زیادی دست به گریبان سازد، از این رو انتظار می رود دولت با اصلاح قانون ساماندهی بازار مسکن، به متعادل سازی کسب و کار در حوزه مسکن بپردازد و نقدینگی های سرگردانی که در بازار های سرمایه ای کشور وجود دارند را به سوی این بازار هدایت نماید.

وی از این که دولت جلسه ای با بخش های خصوصی برای سر و سامان دادن به این شرایط نداشته است اظهار ناراحتی کرد و اذعان نمود: این درحالی است که چنانچه از راهکار ها و سیاست های بخش های خصوصی استفاده شود آنگاه تولید تقویت خواهد شد و تعادلی میان عرضه و تقاضا در بازار مسکن ایجاد خواهد گردید.

  • منبع خبر : شهرخبر