معاونت مسکن و ساختمان به عنوان یکی از مهم ترین زیرمجموعه های وزارت راه و شهرسازی مشغول به فعالیت می باشد که در زمینه برنامه ریزی ایفای نقش می کند. زمزمه هایی به گوش می رسد مبنی بر این که دفتر برنامه ریزی مسکن را قرار است به مهندسی بدهند که نزدیک به وزیر راه و شهرسازی است.

بررسی اتفاقات اخیر نشان می دهد وزارت راه و شهرسازی طی ماه های اخیر با تغییرات و تحولات مدیریتی زیادی دست به گریبان بوده است که تازه ترین آن ها را می توان عزل محمدزاده از مدیرعامل شرکت راه آهن نام برد و به سرپرست شدن رسولی اشاره کرد. این درحالی است که پیش تر شاهد اتفاقی مشابه در سازمان هواشناسی کشور بوده ایم.

این درحالی است که اخباری به گوش می رسد مبنی بر این که دفتر معاونت مسکن و ساختمان که به عنوان یکی از مهم ترین زیرمجموعه های وزارت راه و شهرسازی وظیفه اش برنامه ریزی است قرار است به مهندسی واگذار شود که رابطه نزدیکی با وزیر راه و شهرسازی دارد.

بر اساس گزارش های منتشر شده این شخص دارای مدرک مهندسی است و با تخصص به دست گرفتن مدیریت کل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد این وزارت بیگانه است. این طور که مشخص است در این دفتر چیزی حدود به ۱۷ هزار اقتصاددان مشغول به فعالیت هستند بنابراین چنانچه یک مهندس به عنوان مدیرکل این دفتر به ایفای نقش بپردازد بی تردید فردی غیرمتخصص در این حوزه شناخته خواهد شد.

این درحالی است که اهمیت رسالت و وظایف این دفتر از هیچکس پوشیده نیست به طوری که بانک مرکزی از گزارشاتی که توسط این دفتر ارائه می گردد به برآورد های مورد نظر می پردازد، از این رو انتظار می رود فردی در این سمت مشغول به فعالیت شود که هم تخصص مربوطه را داراست و هم این که می تواند در راستای احقاق اهداف، گام پررنگی بردارد.

این طور برآورد می شود که چنین انتصابی از سوی مازیار حسینی کاری بس اشتباه است همانگونه که انتصاب یک اقتصاددان به عنوان مسئول دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه هم خبط و اشتباه به نظر می رسد.