علیرضا تابش به عنوان رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اظهار داشت: در شهر هایی که جمعیت آن ها زیر ۲۵ هزار نفر است، ساخت ۳۲۷ هزار واحد بر عهده بنیاد مسکن بوده است که از این رقم، تنها ساخت ۱۳ هزار واحد باقی مانده و به نقطه پایان نرسیده است.

ایشان در خصوص تکمیل واحد های مسکونی در شهر هایی که جمعیت آن ها کمتر از ۲۵ هزار نفر برآورده شده است این طور گفتند: بنیاد مسکن ساخت ۳۴۰ هزار واحد را متعهد شده بود که از این رقم تاکنون ۳۲۷ هزار واحد تکمیل شده است و ۱۳ هزار واحد دیگر در مراحل مربوط به تکمیل قرار دارند.

به گفته این مقام مسئول، وضعیت این ۱۳ هزار مسکن مهر رو به اتمام است و تنها بخش های مربوط به انشعابات آب و برق و گاز آن ها دارای نقص و مشکل است.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اظهار داشت: سرعت تکمیل واحد های مسکونی مهر در شهر هایی با جمعیت کمتر از ۲۵ هزار نفر مطلوب و راضی کننده بوده است و بخش اعظمی از آن ها تکمیل شده اند. به گفته این مقام مسئول، این واحد ها با استقبال خوبی از سوی متقاضیان همراه بوده اند و در مقایسه با دیگر سایت های مسکن مهر، اسکان مردم و متقاضیان در این واحد ها به مراتب بیشتر است.

به گفته تابش بالغ بر ۹۶ درصد از واحد های مسکونی مهر در شهر هایی با جمعیت کمتر از ۲۵ هزار نفر به نقطه پایان رسیده و بر اساس پیش بینی ها انجام شده ساخت تمام آن ها تا نیمه های سال آینده به پایان می رسد.

بنیاد مسکن چه نقشی در ساخت ۴۰۰ هزار مسکن خواهد داشت؟

ایشان در ادامه صحبت هایشان از طرح ملی ساخت ۴۰۰ هزار مسکن در کشور سخن به میان آوردند و تصریح نمودند: قرار است ۴۰۰ هزار مسکن ظرف ۴ سال آینده در کشور احداث شود که ۱۰۰ هزار واحد بر عهده بنیاد مسکن می باشد. وی ادامه داد: ساخت این ۱۰۰ هزار مسکن در اراضی مربوط به بنیاد مسکن محقق می شود و یا در اراضی که از طرف سازمان زمین و مسکن ارائه می گردد عملی خواهد شد.

ایشان از مشارکت های خوبی که تاکنون میان سازمان ملی زمین و مسکن و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به میان آمده صحبت کردند و تصریح نمودند: در حال حاضر ساخت ۲۰ هزار مسکن در اراضی و زمین هایی که متعلق به بنیاد مسکن است استارت خورده است، که تنها مختص شهر هایی با جمعیت کمتر از ۲۵۰ هزار نفر نیست، و در شهر هایی همچون اراک و مشهد نیز در دست انجام است. وی افزود: پنجشنبه این هفته شاهد کلنگ زنی ۶۰۰ واحد مسکونی در مشهد خواهیم بود و ساخت ۵۰۰ واحد نیز در اراک استارت خواهد خورد.

تابش ادامه داد: در راستای این امر زمین و اراضی را به بنیاد مسکن واگذار می کنند آنگاه، ما با کمک گرفتن از منابع داخلی بنیاد و ادغام آن با وام هایی که مردم از بانک ها دریافت می کنند به ساخت واحد های مسکونی مبادرت می ورزیم.

  • منبع خبر : دنیای اقتصاد