توأمان با قرار گرفتن در روز های پایانی سال جاری، واسطه های ملکی عنوان می کنند شمار واحد های ریزمتراژ برای اجاره کم شده است به طوری که متقاضیانی که خواهان اجاره این دست از واحد های مسکونی هستند به دشواری می توانند نمونه دلخواه خود را بیابند.

بر اساس آمار ها و گزارش های ارائه شده در خصوص وضعیت بازار اجاره مسکن در گروه های ریز و کوچک متراژ، درحالی که در برخی از محله های تهران چنین واحد هایی برای اجاره کاهش پیدا کرده در برخی دیگر، کاملا کمیاب شده است.

واسطه های ملکی عنوان می کنند قیمت اجاره واحد های مسکونی کوچک و ریز متراژ در مقایسه با واحد هایی که دارای ویژگی های مشابه هستند اما در گروه واحد های بزرگ متراژ جای می گیرند تفاوت فاحشی دارد، درحالی این اتفاق می افتد که مشاوران مسکن مدعی هستند در برخی از محله های تهران فایل های کوچک متراژ زیادی برای فروش و اجاره وجود دارد. بررسی ها حاکی از آن است که شرایط اجاره واحد هایی با متراژ های کوچک و ریز، در مقایسه با واحد هایی که در گروه های متراژی، میان متراژ و بزرگ متراژ قرار می گیرند تفاوت هایی دارد. در قسمت غرب تهران، واحد های ریز متراژ و متوسط متراژ کمتر به چشم می خورد، با این حال در این قسمت چنین واحد هایی با قیمت هایی بیش از عرف عرضه می شوند تا جایی که در جدول های معاملاتی آن ها را با رنگ قرمز نشان می دهند. واسطه های ملکی عنوان می کنند این دست از واحد ها به دلیل این که قیمتشان از عرف بیشتر است دارای متقاضی نیستند و مخاطبی برای آن ها وجود ندارد. مشاوران املاک اظهار می کنند وقتی متقاضی برای این واحد ها وجود نداشته باشد موجر ناگزیر است در طولانی مدت، هزینه اجاره را کمتر کرده و به تعدیل هزینه ها مبادرت ورزد.

با این حال در قسمت شرق تهران شرایط بهتر است و می توان با هزینه مناسب تر واحد های ریز و کوچک متراژ را اجاره کرد ضمن این که تعداد فایل های موجود با این مشخصات نیز برای اجاره زیاد است.

از بازار اجاره در گروه های ریزمتراژ پایتخت چه خبر؟

  • منبع خبر : دنیای اقتصاد