محمد اسلامی در خصوص کاهش قیمت مسکن در روز های پیش رو سخن گفت و اظهار داشت: با متوسل شدن به مشوق هایی برای اقشار متوسط و کم درآمد جامعه، در نهایت قیمت تمام شده مسکن را با افت همراه خواهیم ساخت.

ایشان درباره اقدامات و عملکرد هایی که وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن انجام داده است تصریح نمود: تمام دغدغه ها و نگرانی های ما در خصوص مسکن است و تمام تلاشمان را به کار خواهیم گرفت تا ساخت مسکن را رونق بخشیم و چرخ تولید را به گردش در آوریم.

وی این طور صحبت هایش را ادامه داد: برای این که بتوانم ساخت واحد های مسکونی را افزایش دهیم اراضی و زمین ها را به سازندگان واگذار کرده ایم و با بخش های خصوصی اجرای طرح هایی را در بافت های فرسوده استارت زده ایم ضمن این که تکلیف واحد های مسکونی که عاری از هر مشکل قضایی و حقوقی هستند را به زودی مشخص خواهیم کرد.

وی با اشاره به این که شرایط اقتصادی کشور بر قیمت مسکن تأثیر می گذارد اظهار داشت: ما بایستی تولید مسکن را رونق دهیم و تمام تلاشمان را به کار خواهیم گرفت تا در سال ۹۸ ساخت و ساز واحد های مسکونی را با رونق همراه سازیم.

  • منبع خبر : تی نیوز