محمد اسلامی به عنوان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این که طرح بازآفرینی شهری به عنوان یکی از مهم ترین برنامه های در دست انجام است تصریح کرد: باید اقداماتی در این راستا انجام شود و در مشهد هم این مهم در کانون توجه قرار بگیرد.

ایشان اظهار داشتند: ستاد بازآفرینی شهری باید تمهیداتی در نظر بگیرد و به طرح هایی دست بزند که حاشیه نشینی را مهار می کند و به بازآفرینی مناطق شهری منتهی می گردد. وی ادامه داد: با تمام تلاش هایی که در راستای از میان برداشتن بافت های فرسوده انجام شده با این حال باز هم خلأ هایی حس می شود و به چشم می خورد.

به گفته این مقام مسئول، سکونتگاه های غیر رسمی مهدِ بسیاری از آفت ها و آسیب های اجتماعی است که لازم است در کانون توجه قرار گیرند و به بازسازی آن ها اندیشیده شود. وی ادامه داد: چنانچه مهار این سکونتگاه ها در دستور کار قرار نگیرد آنگاه مشاهده خواهیم کرد که در کوتاه مدت وسعت می یابند و سیطره مربوط به آن ها وسیع تر از گذشته می شود. ایشان به برنامه ریزی های دقیق انجام شده اشاره کردند و تصریح نمودند: باید برای اصلاح این روند و در راستای بازآفرینی این بافت ها زمان بندی ها و برنامه ریزی های دقیقی در دستور کار قرار بگیرد. به گفته این مقام مسئول، وزارت راه و شهرسازی در دوره گذشته برنامه هایش را حول تهیه سرانه ها و زیرساخت ها متمرکز نموده است حال آن که در این دوره، وزارت راه و شهرسازی تولید مسکن را در دستور کار قرار داده و توجهش را به توانمندسازی مردم معطوف ساخته است.

ایشان اشاره کردند: این دستگاه های اجرایی هستند که لازم است اراضی و زمین های دولتی را اختصاص دهند تا بازآفرینی شهری محقق گردد و حتی اگر لازم باشد زمین های آستان قدس رضوی که در حاشیه های شهر قرار دارند هم بایستی در راستای بازآفرینی مورد استفاده قرار بگیرند.

وی اشاره کرد: چنانچه تسهیلات مناسبی ارائه گردد آنگاه می توان از مشارکت سازندگان واحد های مسکونی استفاده کرد و ادامه داد: برای اجرایی کردن برنامه های مربوط به بازآفرینی شهری می شود از ظرفیت های مسکن مهر برای اسکان دادن موقت یا دائم ساکنان حاشیه شهر ها استفاده نمود.

  • منبع خبر : تی نیوز