مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران اظهار داشت: در شهر هایی با جمعیت بالای ۲۵ هزار نفر، شهر هایی با جمعیت کمتر از ۲۵ هزار نفر و در شهر جدید پرند به ترتیب ۱۰۰ هزار، ۳۳ هزار و ۷۰ هزار مسکن مهر به متقاضیان و خریداران واگذار خواهد گردید.

نادر محمدزاده ضمن حضور در جلسه شورای ترافیک، در خصوص وضعیت واحد های مسکونی مهر اذعان نمود: در شهر های جدید، شهر هایی با جمعیت کمتر و بیشتر از ۱۵ هزار نفر در تهران ۳۱۹ هزار واحد مسکونی مهر موجود است.

محمدزاده ادامه داد: تعداد واحد های مهر واگذار شده به مشتریان ۲۳۳ هزار واحد بوده است که از این رقم ۱۰۰ هزار واحد مربوط به شهر هایی با جمعیت بیش از ۲۵ هزار نفر بوده است. وی ادامه داد: از ۱۰۰ هزار واحد مسکونی مهر، ۹۷ هزار واحد به متقاضیان ارائه گشته است، ضمن این که تعداد واحد های مربوط به شهر های کمتر از ۲۵ هزار نفر ۳۷ هزار واحد بوده است که تاکنون ۳۳ هزار واحد آن در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران در ادامه صحبت هایش گفت: تعداد واحد های مسکونی موجود در شهر جدید پرند، ۹۵ هزار واحد بوده است که از این رقم، ۷۰ هزار واحد به متقاضیان واگذار گشته است. تعداد واحد های پردیس ۸۱ هزار واحد اعلام شده که از این رقم ۶۰ هزار واحد در مرحله نازک کاری قرار دارند با این حال مشکلات موجود سد راه شده اند و تحویل بیش از ۳۰ هزار واحد تاکنون عملی نگشته است.

وی به تعداد واحد مسکونی مهر در شهر جدید اندیشه نیز اشاره کرد و اظهار داشت: تعداد این واحد ها ۳ هزار مورد می باشد که تکمیل گشته اند و ضمن رشد قیمت اقلام نصبی لازم است در این خصوص تمهیداتی اندیشیده شده و راهکار هایی در دستور کار قرار بگیرد.

  • منبع خبر : فارس نیوز