بررسی قیمت مسکن حاکی از آن است که در جوادیه تهران، واحدی با مساحت ۴۵ متر مربع به قیمت ۲۱۵ میلیون تومان ارزش گذاری شده است و در آلستوم یک واحد ۹۴ متری با قیمت ۱ میلیارد و ۳۹۸ مییلون تومان معامله شده است.

قیمت اعلام شده برای فروش واحدی در آرژانتین با ۵۵ متر مساحت و ۱۴ سال عمر بنا، ۵۸۵ میلیون تومان برآورد شده است، بنابراین هر متر مربع از این واحد مسکونی ارزشی معادل ۱۰ میلیون و ۵۴۰ هزار تومان دارد.

در آپادانای تهران واحدی با ۷۸ متر مساحت که ۱۷ سال از ساختش می گذرد با قیمت ۶۴۰ میلیون تومان به مرحله فروش رسیده است از این رو هر متر مربع از این واحد مسکونی، ۸ میلیون و ۲۰۵ هزار تومان معامله می شود. در تهرانپارس، قیمت گزارش شده برای واحدی ۱۹ ساله با ۹۵ سال عمر بنا، ۸۱۰ میلیون تومان بوده است از این رو برای خرید هر متر مربع از این واحد مسکونی لازم است مبلغی به ارزش ۸ میلیون و ۵۴۴ هزار تومان کنار گذاشته شود. برای خرید واحدی در ارامنه جنوبی که سن و مساحت آن به ترتیب ۸ سال و ۶۲ متر ثبت شده است لازم است ۵۶۰ میلیون تومان بپردازیم از این رو قیمت هر متر مربع از این واحد ۹ میلیون تومان می باشد. آپارتمان دیگری با ۴۵ متر مساحت که سال ساختش به ۱۷ سال پیش بر می گردد و در جوادیه تهران قرار دارد، ۲۱۵ میلیون تومان بوده بنابراین پرداخت ۴ میلیون و ۷۹۹ هزار تومان به ازای هر متر مربع از این ملک ضروری است.

واحدی با ۹۹ متر مساحت که سن بنای آن ۱۸ سال عنوان شده است و در مجیدیه قرار دارد با قیمت ۷۳۰ میلیون تومان عرضه شده است از این رو قیمتی که برای هر متر مربع از این واحد مسکونی در نظر گرفته می شود ۷ میلیون و ۳۹۳ هزار تومان می باشد. قیمت فروش اعلام شده برای واحدی در شهرک نفت که ۱۷ سال سن  دارد و ۸۲ متر مساحت، ۷۶۳ میلیون تومان بوده بنابراین به ازای هر متربع از این واحد لازم است هزینه ای به ارزش ۹ میلیون و ۲۶۶ هزار تومان پرداخت شود.

واحدی ۵ ساله در آلستوم با ۹۴ متر مساحت، ۱ میلیارد و ۳۹۸ میلیون تومان ارزش گذاری شده است از این رو قیمتی که به ازای هر متر مربع از این واحد عنوان شده ۱۴ میلیون و ۸۵۳ هزار تومان می باشد. به ازای خرید هر متر مربع از واحدی که در اندیشه قرار گرفته و دارای ۸۷ متر مساحت و ۱۵ سال عمر بناست، ۱۳ میلیون و ۳۱۴ هزار تومان برآورد شده است، با این حساب، قیمت نهایی این ملک ۱ میلیارد و ۳۱۴ هزار تومان می باشد.

واحدی ۱۶ ساله، در شمش آباد تهران با ۱۰۰ متر مساحت با قیمت ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان معامله شده است از این رو قیمت برآورد شده به ازای هر متر مربع از این واحد مسکونی ۱۲ میلیون و ۳۶ هزار تومان می باشد.

  • منبع خبر : شهرخبر