نماینده مردم کرمان و راور با معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، نشستی مشترک داشت و اظهار داشت: در راستای حل مشکلات مربوط به آسفالت روستایی لازم است پروژه های مربوط به بنیاد مسکن در روستای کرمان و راور به نقطه پایان برسند.

در نشستی که با حضور پورابراهیمی به عنوان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، معاون عمران روستایی و قائم مقام بنیاد مسکن و همچنین بخشداران و فرمانداران شهرستان های کرمان و راور به عمل آمد در خصوص توافقات انجام شده در تابستان، صحبت هایی به میان آورده شد و تبادل نظر هایی در این خصوص انجام گردید.

بخشداران مرکزی شهرستان های کرمان و راور به ارائه موضوعاتی پرداختند و گزارش هایی ارائه گردید مبنی بر این که توافقات انجام شده در تابستان امسال درباره آسفالت معابر روستایی و طرح های هادی به نقطه پایان رسیده و عملیاتی گشته است. گزارش های ناشی از اجرای این طرح ها توسط بنیاد مسکن در اختیار پور ابراهیمی و فرمانداری ها قرار خواهد گرفت.

در این نشست مقرر گردید ظرف یک هفته گزارشی در خصوص اجرای عملیات و اقدامات زیرساختی ارائه گردد که ارائه این گزارش بر عهده پیمانکاران فعال در روستا می باشد، تا بتوانند به اختصاص قیر مورد نیاز برای انجام عملیات تأمین قیر بپردازند.

ایشان به اهمیت بازسازی بافت های فرسوده در مناطق روستایی هم اشاره کردند که این نتیجه گیری حاصل شد که بر اساس کمیته مشترک بنیاد مسکن و میراث فرهنگی، این موارد تأیید شده و به تصویب برسند یا این که در شهرستان های کرمان و راور  توافقی در این خصوص به عمل آمده و اعتبارات لازم از جانب بنیاد مسکن تخصیص بیابد.

پورابراهیمی ضمن این که از حضور مسئولان نهایت تشکر را به عمل آورد اظهار داشت: از بنیاد مسکن تقاضا دارم گزارش نهایی در خصوص اقداماتی که تاکنون انجام شده است را ارائه دهند که این گزارشات شامل توافقات به عمل آمده در تابستان می شود.

  • منبع خبر : مهر نیوز