به گفته محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، روند احیا و نوسازی بافت های فرسوده به شیوه ای متفاوت محقق خواهد شد. این مقام مسئول اظهار داشت: در سال های اخیر توانمند کردن حاشیه شهر ها و بافت های فرسوده منحصر به صرف هزینه و ایجاد سرانه بوده است حال آن که ایجاد مسکن و توسعه ساخت و ساز روندی است که در شرایط فعلی در دستور کار قرار گرفته است و به این راهکار متکی خواهیم شد.

وی با اشاره به این که بر اساس پتانسیل ها و قابلیت های محلات مورد هدف بازآفرینی شهری، کسب و کار های متفاوتی در آن ها پیاده سازی خواهد شد، اظهار داشت: به این واسطه نه تنها واحد مسکونی ایجاد و احداث می شود بلکه حتی اشتغال و فعالیت های اقتصادی نیز رونق می گیرد و شرایط رو به بهبودی را تجربه می کند. به گفته اسلامی مهم ترین هدف در شرایط فعلی حذف حاشیه نشینی و ترمیم و بازسازی بافت های فرسوده است که در این خصوص از پرداخت تسهیلات یارانه دار استفاده خواهد شد.

ایشان این طور ادامه دادند: بر اساس سیاست هایی که وزارت راه و شهرسازی در دستور کار قرار داده است، انبوه ساز و توسعه گران واحد های مسکونی می توانند تسهیلات تعیین شده را اخذ نموده سپس آن را در اختیار خریدار مسکن بگذارند. وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: لازم است برنامه ای در راستای بهسازی بافت های فرسوده در دستور کار قرار بگیرد که مانع از گسترش این نوع بافت ها شود. وی افزود: مهم ترین سیاستی که دولت در دستور کارش قرار داده است، بازسازی بافت های فرسوده و همچنین توانمند کردن محله ها می باشد تا بر این اساس بتوان به توسعه هایی در مسیر های اجتماعی، فرهنگی و همچنین سکونتگاه های غیررسمی و کالبد های بافت های فرسوده مبادرت ورزید. ایشان با بیان این که واحد های واقع در بافت های فرسوده دارای کیفیت بسیار پایینی هستند اذعان نمود: به واسطه این بافت ها و سکونتگاه های غیررسمی آسیب های اجتماعی پیوسته در حال رشد و افزایش است.

ایشان به اولویت بندی های این سیاست اشاره کردند و تصریح نمودند: به عنوان اولین سیاست، لازم است واحد هایی با کیفیت های ممتاز تولید گردد، تا علاوه بر این که تنوعی در این مسیر عاید می گردد، محله های جدید و بازآفرینی ها بر اساس ساختاری متفاوت محقق گردند. وی با بیان این که بازسازی بافت های فرسوده با طرح های متفاوتی همراه است، اظهار داشت: این مهم با همکاری سازمان میراث فرهنگی محقق می گردد.

ایشان درباره تملک واحد ها در راستای ساخت و تولید واحد ها نیز توضیحاتی ارائه نمودند و تصریح کردند: چنانچه اراضی دولتی در این قسمت ها وجود داشته باشد لازم است برای طرح های بازآفرینی مورد استفاده قرار بگیرد. وی ادامه داد: از سوی وزارت راه و شهرسازی باید ملاک ها و شاخص های درستی مشخص گردد که پیرو آن بتوان در راستای تعیین زمین های دولتی و غیردولتی برای ساخت این واحد ها اقدام کرد. وی افزود: علاوه بر این که اراضی را اختصاص می دهیم بایستی مشوق هایی را برای سازندگان در نظر بگیریم تا راغب به ساخت واحد ها در این بافت های فرسوده شوند ضمن این که تا زمان اتمام بازسازی این بافت ها مکانی به شکل موقت برای اسکان صاحبان واحد ها در نظر گرفته شود. اسلامی اظهار داشت: اگر فعالیت های فرهنگی به درستی انجام گیرد این فرهنگ سازی ایجاد خواهد شد که بافت های فرسوده نیاز به بازسازی و احیا دارند. وی افزود: لازم است دستگاه های نظارتی بایستی برا کنترل روند اجرای امور در مکان های مورد نظر ساکن و مستقر شوند. لازم است برای پیاده سازی کردن طرح های مربوط به بازسازی واحد های مسکونی طرح های تدوین گردد و یا طراحی شود که با طرح تفصیلی جامع مغایرت نداشته باشد و تمام اهدافی که برای توانمندسازی محلات مورد هدف بازآفرینی لحاظ شده را محقق نمایند.

  • منبع خبر : دنیای اقتصاد