از سال ۹۵ تاکنون دختر ها و پسر های جوانی که خود را در آستانه ازدواج می پندارند، به شدت قدرت خرید مسکن را از دست داده اند که این را می توان از بی عملی متولی های مسکن دانست و به سوء مدیریت های سیاست گذار های پولی نسبت داد.

حدود دو سال پیش بود که از ایجاد صندوق پس اندازی در نظام بانکی حول و حوش یکسال می گذشت و به واسطه وام های مناسب و ایده آلی که در اختیار زوج های جوان قرار می داد، تمایل آن ها را به سپرده گذاری سرمایه هایشان در این صندوق ها افزوده بود.

از این رو بیشتر این زوج ها که در آن شرایط به عنوان خانه اولی ها شناخته می شدند به دریافت وام از محل صندوق پس انداز مسکن یکم روی می آوردند و اخذ تسهیلات به این واسطه را در دستور کارشان قرار می دادند. تهیه مسکن به عنوان یکی از مهم ترین تصمیم های تمام زوج های جوان به شمار می رود و بر این اساس که چگونه چنین نیازی را تأمین نمایند، برآورده سازی دیگر نیاز ها تحت الشعاع قرار می گیرد.

این روز ها اما شرایط به نحوی دیگر رقم خورده است به طوری که زوج های جوان دیگر استقبالی از اخذ تسهیلات از این صندوق های پس انداز نمی کنند و به نظر می رسد ارتباط خود را با این صندوق به کلی قطع کرده اند.

بر اساس آمار های منتشر شده از نخستین روز های سال پیش تا میانه های سال، ماهانه بیش از ۴تا ۵ نفر در این صندوق ها دست به سپرده گذاری می زدند مدام تعداد متقاضیان برای نام نویسی در این صندوق که مختص خانه اولی ها و زوج های جوان بود افزایش می یافت این درحالی است که آمار های منتشر شده نشان می دهد این رقم در ماه های اخیر به ۲ هزار نفر کاهش یافته است.

تعداد ازدواج های سالانه در تهران ۷۰ تا ۹۰ هزار مورد می باشد، مشاهده روند افتتاح حساب در صندوق پس انداز یکم حاکی از آن است که در سال های ۹۵ و ۹۶ حجم زیادی از زوج ها به دریافت این چنین وام های مسکن روی خوش نشان داده اند و در این مسیر گام برداشته اند، که این امر بر قدرت خرید زوجین جوان اثر مثبت و قابل توجهی داشته است.

این درحالی است که در شرایط فعلی تمایل به دریافت تسهیلات از محل این صندوق ها از سوی زوجین جوان به شدت کاهش یافته است. این نشان می دهد زوجین متوجه شده اند با کمک گرفتن از این تسهیلات نمی توانند دست به اقدام خاصی بزنندو یا قدرت خرید خود را به میزان قابل توجهی افزایش دهند. بررسی بازار اجاره نیز حاکی از آن است که تمایل زوج های جوان به اجاره نشینی در واحد هایی با دست کم ۱۵ سال سن افزایش یافته است.

در مناطق متوسط تهران برای اجاره واحدی که حداکثر ۵ سال سن دارد، از واحد هایی با ۱۸ تا ۲۰ سال ساخت دوبرابر است، در چنین شرایطی بدیهی است که زوج های جوان از واحد های مسن تر استقبال بیشتری نشان دهند. این طور که گزارش شده، قدرت خرید وام مسکن در مقایسه با سال گذشته، به نصف رسیده است، در این میان زوج های جوان بیش از دیگران متضرر شده اند و خود را در خرید مسکن عاجز می پندارند. خانه اولی ها نه تنها از نظر بی ارزش شدن تسهیلات مسکن بلکه از نظر شرایط اقتصادی و درآمد ها نیز چند گام عقب افتاده اند.

  • منبع خبر : اقتصاد نیوز