آمار های منتشر شده در خصوص اقدامات دولت در راستای ایجاد شغل و اشتغالزایی حاکی از آن است که دولت تنها موفق به ۶۰۹ هزار شغل شده است این درحالی است که دولت در آخرین وعده های خود عنوان کرده بود ۱ میلیون و ۳۳ هزار شغل را برای جوانان ایجاد خواهد کرد. از این رو ۴۲۰ هزار شغل کمتر از آن چه دولت وعده داده بود محقق گردیده و در اختیار جوانان کشور قرار گرفته است.

از نخستین روز های سال جاری از زبان مسئولان به ویژه نوبخت که به عنوان رئیس سازمان بودجه و برنامه در حال فعالیت است، به گوش می رسید ایجاد اشتغال زایی برای جوانان بود. وی عنوان می کرد در سال ۹۷ اشتغالزایی یکی از مهم ترین برنامه های دولت می باشد که ایجاد ۱ میلیون و ۳۳ هزار شغل به این واسطه در دستور کار قرار خواهد گرفت.

نخستین بار در نشست خبری مربوط به ۱۹ امین روز از دی ماه سال گذشته بود که نوبخت از این برنامه پرده برداشت و عنوان کرد دولت در نظر دارد با تجهیز ۳۲۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان منابع، یک میلیون و ۳۳ هزار شغل را در کشور ایجاد نماید.

به گفته نوبخت این شغل ها با اجرای طرح هایی همچون طرح اشتغالزایی خرد، اجرای برنامه های مربوط به سیاست های فعال بازار کار، اشتغال های حمایتی، طرح های موجود در صنایع کوچک، خوشه های صنعتی اشتغالزا، طرح های مربوط به بخش کشاورزی، اتمام پروژه های نیمه کاره صنعتی، مسکن، گردشگری، حمل و نقل های درون شهری و برون شهری محقق می گردد.

فروردین ماه سال جاری بود که رئیس سازمان بودجه و برنامه برای بار دیگر تأکید کرد ایجاد یک میلیون و ۳۳ هزار شغل را در دستور کارشان قرار داده اند و در انتهای سال جاری، این رقم شغل در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت. وی این طور اظهار کرد: پول پاشی رسالتی نیست که ما در دستور کار قرار داده ایم بلکه ما ۱ میلیون و ۳۳ هزار فرصت شغلی را ایجاد خواهیم کرد که در قالب ۱۲ برنامه عملیاتی می شوند.

این درحالی بود که نوبخت در طول سال جاری بار ها این امر را تکرار کرد و ایجاد این تعداد شغل را با صدای رسا فریاد زد. به زعم این که نوبخت بار ها و ماه ها این حرف را تکرار کرد و در تمام نشست های خبری از ایجاد ۱ میلیون و ۳۳ هزار شغل وعده داد، با این حال آخرین آمار هایی که توسط مرکز آمار منتشر شده است نشان می دهد، در یکسالی که به پاییز منتهی می گردد ۶۰۸ هزار شغل ایجاد شده است که به ضرس قاطع این رقم در سه ماه انتهای سال جاری تغییر فاحشی را شاهد نبوده است.

از این رو می توان عنوان کرد آن چه در واقعیت محقق شده است با وعده هایی که از طرف نوبخت عنوان می شدند تفاوتی به اندازه ۴۲۰ هزار مورد دارند، که این امر تنها بر انتظار عمومی افزود و هیچ اثر و دستاورد دیگری نداشته است.

به زعم این که ایجاد ۶۰۸ هزار شغل در بازه ای یکساله به عنوان رقمی قابل قبول برآورد می شود با این حال، با توجه به این که تعداد بیکاران در کشور زیاد است دولت لازم است سالانه به تولید ۸۵۰ هزار شغل مبادرت ورزد.

بر اساس برنامه توسعه ششم، دولت موظف است سالانه چیزی حدود ۰٫۸ درصد از نرخ بیکاری را کاهش داده و با افت همراه سازد که نرخ بیکاری در یکسال منتهی به پاییز امسال همچون پاییز سال ۹۶، ۱۱٫۷ درصد گزارش شده است.

چنانچه این رقم را در مقایسه با آمار کل سال ۹۶ در نظر بگیریم آنگاه متوجه می شویم نرخ بیکاری از رقم ۱۲٫۱ درصد در روز های پایانی سال ۹۶ به ۱۱٫۷ درصد در پاییز امسال رسیده است که نشان می دهد در بازه ای ۹ ماهه ۰٫۴ درصد افت داشته است.

از این رو برای این که میزان بیکاری افت ۰٫۸ درصدی را تجربه نماید بایستی این رقم در انتهای سال جاری به ۱۱٫۴ درصد برسد.

  • منبع خبر : تی نیوز