محمدعلی گوزه گر، رئیس مرکز مشارکت های مردمی و توانمند سازی سازمان بهزیستی کشور، از ارائه ۲۰ هزار واحد مسکونی به مددجویان بهزیستی خبر داد و اظهار داشت: ارائه این واحد ها ۴ بخش را در بر می گیرد که یکی از آن ها به عنوان تسهیل گری تأمین مسکن شناخته می شود.

وی این طور ادامه داد: سازمان بهزیستی برای نیل به هدفِ توانمندسازی مددجویان خود تاکنون اقدامات ارزشمندی انجام داده است که از جمله آن ها می توان به تولید مسکن، تهیه جهیزیه و تأمین کمک هزینه زندگی اشاره کرد.

به گفته این مقام مسئول، توأمان با دهه فجر امسال و بزرگداشت پیروزی انقلاب اسلامی، سازمان بهزیستی ۱۰۰ هزارمین واحد را در اختیار متقاضیان قرار داد.

وی صحبت هایش را این گونه ادامه داد: شیوه های متفاوتی برای تأمین مسکن وجود دارد که سازمان بهزیستی در راستای رسیدن به خواسته ها و اهدافش به مشارکت همه جانبه دولت، مددجویان و همچنین خیرین نیازمند است.

رئیس مرکز مشارکت های مردمی و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور اظهار داشت: ارائه ۲۰ هزار مسکن به مددجویان بهزیستی ۴ بخش را شامل می شود که یکی از آن ها تسهیلگری تأمین مسکن است.

  • منبع خبر : شهرخبر