مدیر علمی طرح جامع مسکن، ضمن اشاره به این که برنامه وزارت راه و شهرسازی در راستای بازنگری طرح جامع مسکن نیاز به اصلاح دارد اظهار داشت: مشاهده افت تعداد ازدواج ها حاکی از آن است که میزان تولید مسکن بایستی مقدار کمتری در نظر گرفته شود.

فریدون یزدانی تصریح کرد: با توجه به شرایط و وضعیت تحریمی ایران به نظر می رسد که اوضاع اقتصادی کشور ظرف سه سال آینده با تغییرات فاحشی همراه می گردد. وی ادامه داد: از این رو لازم است طرح جامع مسکن را روزآمد کنیم.

وی با اشاره به این که شرایط اقتصادی به نحوی است که درآمد بسیاری از خانواده ها دستخوش تغییر گشته و به میزان قابل توجهی کاهش یافته است، اذعان نمود: از این رو انتظار می رود طرح جامع مسکن نه تنها بازنگری گردد بلکه روزآمد شود.

مدیرعلمی سابق طرح جامع مسکن عنوان کرد: زمانی که بروزرسانی در دستور کار قرار می گیرد لازم است اهداف کمی کیفی و همچنین منابع تأمین مالی مورد توجه قرار بگیرند تا تغییرات و اصلاحاتی لحاظ شوند.

وی این طور ادامه داد: زمانی که این طرح را مورد بروزرسانی قرار می دهیم بایستی، مسکن برای اقشار کم درآمد جامعه را نیز لحاظ کنیم و برای این امر هم تمهیداتی بیندیشیم چرا که پیش بینی می شود در دو سال آینده دهک های پایین جامعه با مشکلات زیادی دست به گریبان شوند.

یزدانی با بیان این که تعداد ازدواج های کشور با افت همراه بوده است عنوان کرد: در طرح جامع مسکن آنچه برای تولید مسکن بر اساس ازدواج ها لحاظ شده بود ۹۵۰ مسکن در طول سال بود حال وقتی تعداد ازدواج ها افت یافته است انتظار می رود این رقم به مقدار کمتری برسد.

با این حال محمد اسلامی به عنوان وزیر راه و شهرسازی به تازگی حکمی را برای مدیر کل دفتر سرمایه گذاری و و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی زده است و از عباس فرهادیه خواستار شده بازنگری طرح جامع مسکن را در دستور کارش قرار دهد.

  • منبع خبر : فارس نیوز