عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار اظهار داشت: دولت باید در راستای اجرای مصوبه افزایش وام مسکن اقدام کند.

محمدرضا تابش به عنوان عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار، ضمن اشاره به این که در این شورا طی روز های اخیر مصوبه ای تدوین شده مبنی بر رشد سقف تسهیلات ساخت مسکن، اظهار داشت: بر اساس شرایط اقتصادی و گرانی های موجود، در شورای عالی پول و اعتبار تصمیماتی اتخاذ گردید که رشد سقف تسهیلات ساخت مسکن می باشد.

به گفته این مقام مسئول، لازم است بانک ها و دولت این مصوبه را عملیاتی و اجرایی سازند و میزان بودجه ای که برای اجرای این مصوبه مورد نیاز است را تأمین نمایند. نماینده مردم شریف اردکان توضیحاتی تشریح کرد و این طور گفت: چنانچه دولت و بانک ها اجرای این مصوبه را جدی نگیرند و در راستای عمل به آن گام برندارند، بی تردید نمایندگان مجلس به ابزار های نظارتی متوسل خواهند شد و تلاششان را برای اجرایی کردن این مصوبه به کار خواهند گرفت.

عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار اذعان نمود: در این جلسه از دولت خواسته شد که مابه التفاوت سود هایی که در نتیجه رشد سقف تسهیلات مسکن لحاظ می گردد را تهیه و پرداخت نماید.

  • منبع خبر : تسنیم نیوز