بر اساس اخبار منتشر شده، محمد اسلامی به عنوان وزیر راه و شهرسازی طی روز های اخیر اصلاح و بازنگری طرح جامع مسکن را خواستار شده است.

محمد اسلامی طی روز های گذشته رسالت و مأموریت مدیران و مسئولان این وزارت را زیر ذره بین برد و خواستار اصلاح و بازنگری طرح جامع مسکن گردید. این امر سبب گردید که  برخی از کارشناسان چنین سؤالاتی را مطرح کنند که این طرح به زعم این که طی سال های اخیر هم مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته است اما اجرایی و عملیاتی نگشته است.

درحالی که بیانیه ها و نقطه نظرات محمد اسلامی نشان می دهد که این مقام مسئول مایل به تغییر و بازنگری در طرح جامع مسکن است، با این حال بررسی ها نشان می دهد این طرح حتی در سال های گذشته هم مورد بازنگری قرار گرفته است با این حال هیچگاه عملیاتی شدنش در دستور کار قرار نگرفته و اجرای جنبه های مختلف آن در کانون توجه نبوده است.

این طرح در نخستین روز های دولت روحانی زیر ذره بین رفت و بازنگری شد و مقرر گردید بسیاری از تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها را در بازار مسکن به پشتوانه این طرح انجام دهند این درحالی است که نتیجه جز این رقم خورد و مشاهده آنچه به دست آمده است نشان می دهد چنین امری هرگز محقق نگشته است.

این روز ها که مجددا اصلاح و بازنگری این طرح غوغایی به پا کرده و نگاه ها را به سمت خود کشانده است، دو فاکتور کلیدی مطرح می گردد که از جمله آن ها می توان به دو مورد زیر اشاره کرد: چرا باید طرح جامع مسکن را مجددا مورد بازنگری قرار داد حال آن که در نخستین روز های روی کار آمدن این دولت، این طرح مورد بازنگری قرار گرفت اما هیچگاه به مرحله اجرا و پیاده سازی نرسید؟ از طرفی در شرایط کنونی برنامه هایی مدون گشته است که ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی را در سال وعده می دهد و این طور که مشخص است روند و برنامه های تولید مسکن در کشور کاملا مشخص و واضح است.

جدای از این مسئله، سال هاست این طرح را تدوین کرده اند و آن را مورد اصلاح و بازنگری قرار داده اند اما هرگز بدان توجه ای نشده و به مرحله عملیاتی و پیاده سازی نرسیده است، از این رو بازنگری کردن مجدد آن هیچ توجیهی ندارد. آیا هدف از بازنگری کردن این طرح این است که باز هم کارشناسان وقت زیادی را برای اصلاح صرف کنند و آن را در بایگانی وزارت راه و شهرسازی قرار دهند؟ از این رو می توان مهم ترین سؤال را این طور برآورد کرد: برای این که این بار هم طرح جامع مسکن همچون گذشته دچار سرنوشتی مشابه نشود، مسئولان و مدیران چه تمهیداتی اندیشیده اند و چه راهکار هایی را در دستور کار قرار داده اند.

  • منبع خبر : شهرخبر