محمد جواد حق شناس به عنوان معاون مسکن شهری بنیاد مسکن به برنامه احداث ۱۰۰ هزار مسکن از سوی بنیاد مسکن اشاره نمود و اظهار داشت: این واحد ها را در اختیار خانه اولی ها قرار خواهیم داد که همراه با وام های ارزان یارانه ای هستند.

ایشان به طرح ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تا سال ۱۴۰۰ اشاره نمودند و درباره نقش بنیاد مسکن در ساخت این تعداد واحد مسکونی این طور گفتند: بنیاد مسکن طرحی را در این راستا ارائه نموده است که وزارت راه و شهرسازی نیز موافقت خود را با آن اعلام نموده است. بر اساس موافقت های اعلام شده از ۴۰۰ هزار واحد مسکونی که لازم است تا موعد مقرر شده ساخت شود، ساخت ۱۰۰ هزار واحد بر عهده بنیاد مسکن است، حال آن که ۲۰۰ هزار واحد در شهر های جدید احداث خواهند شد و ۱۰۰ هزار واحد مسکونی را هم سازمان بازآفرینی شهری احداث خواهد کرد.

ایشان این طور صحبت هایشان را ادامه دادند: بنیاد مسکن برای ساخت واحد های مورد نظر، تسهیلات بانکی را از بانک مسکن دریافت می کند ضمن این که زمین و اراضی مورد نظر را از سازمان ملی زمین و مسکن دریافت خواهد کرد تا این بنیاد بتواند ساخت ۱۰۰ هزار مسکن را در زمان مقرر شده به نقطه پایان برساند. وی ادامه داد: برنامه ریزی هایی در حال انجام می باشد تا بتوانیم این طرح را در کمترین برهه زمانی به نقطه پایان رسانده و به متقاضیان تحویل دهیم.

معاون مسکن شهری بنیاد مسکن اذعان نمود: آن قسمت از طرح که اجرای آن را بنیاد مسکن بر عهده دارد به همه شهر های کشور بر می گردد و این بنیاد موظف است ساخت واحد مسکونی را در تمام شهر های کشور اجرایی کرده و به پایان ببرد. علاوه بر این طرحی که از آن صحبت می کنیم تقاضا محور است به این معنا که سامانه ای راه اندازی خواهد شد که تقاضا های موجود را دریافت و با جزئیات ثبت می نماید.

ایشان از ضرورت و کارایی سامانه مذکور این طور گفتند: تمام اطلاعات به صورت دقیق در این سامانه به ثبت خواهد رسید با این هدف که دریافت کننده پیش از این، تسهیلاتی مشابه همچون وام مسکن، واحد مسکونی و یا زمین أخذ نکرده باشد. چنانچه اطلاعات مندرج شده تأیید شده و صحیح باشد متقاضی می تواند این واحد ها را دریافت نماید.

به گفته این مقام مسئول، ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی را بنیاد مسکن متقبل شده است که این واحد ها در قسمت هایی ساخته خواهند که دارای زیرساخت های شهری باشند ضمن این که از امکاناتی همچون روبنایی و زیربنایی هم بهره مند بوده و این امکان که به متقاضیان آن ها تسهیلات ارائه گردد موجود باشد.

وی ادامه داد: در بخش زمین و اراضی به متقاضیان کمک خواهیم کرد با این هدف که هزینه تمام شده آن ها کاهش پیدا گردد و در این زمینه هزینه کمتری را متحمل گردند، ضمن این که مابه التفاوت قیمت تمام شده ساخت و تسهیلات پرداخت شده در قالب آورده از متقاضی أخذ خواهد گردید.

به گفته این مقام مسئول، تسهیلات از طرف بانک مسکن صورت خواهد گرفت که این وام به صورت یارانه ای در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت با این حال نرخ سود مربوط به آن ها کماکان تعیین نشده است.

حق شناس صحبت هایش را این طور ادامه داد: علاوه بر واحد هایی که بنیاد مسکن آن ها را خواهد ساخت، خود متقاضیان هم می توانند ساخت واحد ها را در دست اجرا قرار دهند، ضمن این که اگر فردی قادر باشد خواهد توانست ساخت واحد ها را به انبوه سازان واگذار نماید.

معاون مسکن شهری بنیاد مسکن عنوان کرد: قیمت زمین بر اساس کارشناسی های انجام شده از متقاضی اخذ خواهد شد.

  • منبع خبر : مشرق نیوز