بر اساس گزارشات ارائه شده همزمان می توان از وام جعاله مسکن که مربوط به تعمیرات واحد های مسکونی است استفاده کرد که این کار با بهره مندی از وثیقه ملکی امکان پذیر خواهد بود ضمن این که این فرصت فراهم است که از هر دو تسهیلات دریافت شده تا سقف مشخص، بهره برداری به عمل آید.

بانک عامل بخش مسکن به مثابه دیگر بانک های تجاری کشور تسهیلاتی را با عنوان تسهیلات جعاله در اختیار متقاضیان قرار می دهد با این هدف که بتوانند واحد هایشان را تعمیر نموده و به تکمیل و تعمیر آن ها بپردازند. عموما این نوع تسهیلات برای تعمیر کردن بخشی از واحد های مسکونی و گاها واحد های تجاری مورد استفاده قرار می گیرد.

این نوع تسهیلات دارای دو نمونه متفاوت می باشد، در نمونه اول تسهیلات جعاله را پرداخت می کنند مشروط بر این که سپرده گذاری صورت گرفته باشد، که بر این اساس میزان تسهیلات و وام های پرداختی را با استناد به ضوابطی که برای صندوق پس انداز مسکن و یا صندوق پس انداز ساخت مسکن در نظر گرفته شده است، لحاظ می کنند. بر اساس آخرین آمار ارائه شده، مبلغ این وام در حال حاضر ۱۰ میلیون تومان اعلام شده است.

دومین نوع از تسهیلات جعاله مسکن، که دارای محبوبیت بیشتری است و مبلغ بیشتری را در اختیار متقاضیان قرار می دهد، از محل اوراق گواهی حق تقدم دریافت می شود.

تسهیلات جعاله ای که از این محل دریافت می شوند دارای سقف ۲۰ میلیون تومان می باشند و دریافت کننده می تواند با اخذ این مقدار وام جعاله در راستای تعمیر واحد مسکونی خود گام بردارد.

اوراق بهادار لازم است به نام مالک مسکن دریافت و خریداری گردد و لازم است که برای تهیه آن ۴۰ برگ تسه که هزینه ای معادل ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان دارد، پرداخت شود با تمام این ها متقاضیان تمایل بیشتری به اخذ این نوع تسهیلات جعاله دارند و از آن استقبال بیشتری به عمل می آورند.

آنان که خواهان اخذ تسهیلات فروش اقساطی هستند و وام جعاله از محل اوراق را هم نیاز دارند می توانند به صورت همزمان هم از تسهیلات جعاله از محل اوراق بهادار استفاده نمایند و هم این که از تسهیلات فروش اقساطی نیز بر اساس ضوابط و قواعدی که برای آن ها تعریف شده است بهره مند شوند.

استفاده از این دو نوع وام جعاله تا سقفی که برای آن ها مشخص شده است به صورت همزمان امکان پذیر می باشد. بنابراین اگر فردی بر اساس میزان مبلغی که در صندوق پس انداز مسکن پس انداز کرده است و مدت زمانی که اعتبار خود را در این بانک قرار داده، بتواند وام جعاله نوم اول را اخذ نماید، در صورت تمایل خواهد توانست وام جعاله از محل اوراق بهادار را هم دریافت کرده و توأمان هر دو را در اختیار داشته باشد.با توجه به این که قیمت هر کدام از اوراق بهادار ۵۰۰ هزار تومان می باشد با خریداری هر کدام، امکان بهره مندی از ۵۰۰ هزار تومان تسهیلات در اختیار خریدار اوراق تسه قرار خواهد گرفت.

در راستای اخذ این تسهیلات لازم است مدارک شناسایی، اظهارنامه کتبی درآمد ماهیانه و همچنین گواهی درآمدی ارائه گردد، به علاوه فرم درخواست برای تسهیلات و سند مالکیت ملکی که به واسطه آن قرار است وام جعاله دریافت شود هم از دیگر ملزومات است. چنانچه این ملک با تغییراتی همراه گردد آنگاه نیاز است پروانه ساختمانی با اضافات و تعمیرات اساسی به شعبه مورد نظر ارائه گردد.

  • منبع خبر : مهر نیوز