معاون بازسازی مسکن روستایی بنیاد مسکن تصریح کرد: در راستای افزایش سقف تسهیلات مسکن روستایی پیشنهاداتی مطرح شده است مبنی بر این که سقف این تسهیلات تا ۴۵ میلیون تومان افزایش پیدا کند. وی ادامه داد: سازمانه برنامه موافقت خود را با رشد سقف تسهیلت مسکن روستایی تا ۴۰ میلیون تومان اعلام کرده است این درحالی است که بانک مرکزی تنها تا رقم ۳۵ میلیون تومان را پذیرفته است.

عزیزالله مهدیان این طور صحبت هایش را ادامه داد: بنیاد مسکن پیشنهاد خود را برای افزایش سقف تسهیلات مسکن روستایی تا ۴۵ میلیون تومان عنوان کرده است این درحالی است که سازمان بودجه تنها رشد وام مسکن تا رقم ۴۰ میلیون تومان را پذیرفته و بانک مرکزی هم با رشد تسهیلات تا سقف ۳۵ میلیون تومان موافقت کرده است.

مهدیان اذعان نمود: در یکی از سفر های اخیرم به استان های کشور با نوبخت همسفر بودم و از وی خواستار بررسی پیشنهاد مذکور را در بازه ای کوتاه تر شدم و ادامه داد: رئیس سازمان برنامه و بودجه توجه ویژه به این پیشنهاد را در دستور کار قرار داده است و مقرر گردیده این پیشنهاد به زودی در کمیسیون اقتصادی کشور مورد نقد و بررسی قرار بگیرد و نهایتا هیئت دولت با این طرح موافقت خود را اعلام نماید.

معاون بازسازی مسکن روستایی بنیاد مسکن اذعان نمود: در شرایط کنونی، سقف تسهیلات مسکن روستایی ۲۵ میلیون تومان می باشد که نرخ سود تعریف شده برای آن به ۵ درصد می رسد. وی ادامه داد: چنانچه ۱۵ درصد به این رقم افزوده شود آنگاه رقم تسهیلات مسکن روستایی به ۳۲ مییلون تومان خواهد رسید، که با توجه تورمی که در شرایط کنونی وجود دارد و قیمت مصالح ساختمانی کمک شایانی به متقاضیان مسکن نخواهد کرد از این رو به همراه این پیشنهاد دلایلی همچون گران شدن مصالح ساختمانی و تورم فعلی عنوان شده است.

به گفته این مقام مسئول میزان تسهیلات پرداخت شده در سال جاری در حوزه مسکن روستایی بیش از ۴۰ تا ۴۵ هزار فقره بوده است.

  • منبع خبر : شهرخبر