سید حسن علوی، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: در حال حاضر کشور بیش از ۵ میلیون واحد مسکونی نیاز دارد که ساخت ۴۰۰ هزار مسکن می تواند تأثیری ولو اندک بر رفع نیاز متقاضیان مسکن داشته باشد و نیاز اقشار ضعیف جامعه به واحد هایی با ۶۰ تا ۷۰ متر مربع را مرتفع سازد بنابراین اگر طرح ملی احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی از نظر دور بماند یا آنطور که باید پیش نرود، قیمت واحد مسکونی نه تنها افت را تجربه نخواهد کرد بلکه این امکان وجود دارد که با رشد همراه گردد. علوی ادامه داد: قیمت مسکن به فاکتور هایی وابسته است که این فاکتور ها را به راحتی نمی توان برآورد و یا پیشبینی کرد. وی افزود: بر اساس آنچه در قانون اساسی به صراحت عنوان شده است مبنی بر این که مسکن به عنوان نیازی اصلی و اساسی شناخته می شود، دولت دوازدهم در نظر دارد ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی را در دستور کار قرار دهد تا بر این اساس بتواند نیاز به مسکن را مرتفع نموده و اقشار ضعیف جامعه را صاحب خانه نماید. وی افزود: با این حال بررسی اقدامات انجام شده نشان می دهد امکان موفقیت آمیز بودن این طرح در سال آینده کمرنگ خواهد بود که این امر بر نگرانی ها می افزاید.

نماینده مردم شریف سنندج، دیواندره و کامیاران تصریح نمود: اگر دولت نتواند این برنامه را در دستور کار قرار داده و ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی را قطعی و عملیاتی نماید آنگاه، اقشار کم درآمد جامعه بدون سرپناه خواهند ماند. وی افزود: حتی اگر به واسطه این امر قیمت واحد های مسکونی رشد را تجربه نکند باز هم رکود سنگینی بر این بازار حاکم خواهد شد و حجم معاملات به میزان قابل توجهی افت را تجربه خواهد نمود. این مقام مسئول، تصریح نمود: چنانچه دولت نتواند به وعده های داده شده عمل کند و بانک مرکزی و بانک مسکن هم مشارکت های خود را در راستای تحقق این امر دریغ نمایند آنگاه، کمبود مسکن به عنوان بحرانی بزرگ قلمداد خواهد شد و گریبانگیر تمام جامعه خواهد گشت. وی ادامه داد: در شرایط کنونی نیاز به ۵ میلیون واحد مسکونی احساس می شود که ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی به نوبه خود می تواند بخشی از این نیاز را مرتفع سازد و برای متقاضیانی که خواهان واحد های ۶۰ تا ۷۰ متر مربع هستند را راضی نگه دارد که اگر از نظر دور بماند و مورد توجه قرار نگیرد، شرایط بدتر می شود و باعث می شود رشد قیمت حاصل گردد.

به گفته نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس، اگر دولت به آنچه وعده داده است عمل نموده و ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی را عملیاتی کند آنگاه بازار مسکن به رونق می رسد و قیمت واحد های مسکونی متعادل می گردد و عرضه و تقاضای مسکن به مرحله تعادل می رسد.

  • منبع خبر : شهرخبر