صدیف بدری به عنوان عضو کمیسیون عمران مجلس، اظهار داشت: رشد قیمت مسکن در ماه های اخیر به گونه ای بوده است که حجم معاملات را به میزان قابل توجهی تحت تأثیر قرار داده است و سایه رکود را در این بازار مانا کرده است.

ایشان در خصوص وضعیت بازار مسکن در سال ۹۸ این طور گفتند: در شرایط کنونی، بازار مسکن شاهد وضعیت بحرانی است به طوری که آن چه در این بازار کاملا محسوس است، رکود تورمی می باشد.

بدری این طور ادامه داد: بر اساس آمار های ارائه شده، حجم خرید و فروش واحد های مسکونی در ماه های اخیر با افت ۶۵ درصدی همراه بوده است که این رقم نشان می دهد رکود حاکم بر این بازار تا چه اندازه سنگین است.

این مقام مسئول تصریح کرد: به واسطه گران شدن بی سابقه مسکن، حجم معاملات واحد های مسکونی به میزان قابل توجهی افت یافته است و مشاهده آمار ها حاکی از آن است که میزان معاملات انجام شده با افت چشمگیری دست به گریبان است.

به گفته این نماینده مجلس، بازار مسکن از نگاه دولت مغفول مانده است و این بازار خالی از کنترل ها و مدیریت های به موقع است، تا جایی که حتی گرانی در خانه هایی که دولت متولی آن هاست نیز مشاهده می شود، که امید است در سال ۹۸، تغییرات اساسی در این حوزه لحاظ شوند و بازار مسکن تعادل و ثبات را تجربه نماید.

  • منبع خبر : شهرخبر