در سال جدید، وضعیت بازار مسکن وابسته به متغیر های درونی و بیرونی متفاوتی خواهد بود که بسته به وزن هر کدام از آن ها، شرایط نهایی بازار مسکن و شرایط ساخت و ساز واحد های مسکونی، دستخوش تغییراتی خواهد گشت.

در شرایط کنونی آن ها که متقاضی واحد های مسکونی هستند (خانه اولی ها، آنان که مایلند ملک خود را با نمونه بهتری جایگزین کنند و دیگر متقاضیان واحد های مسکونی)، با سؤالات عمده ای مواجهند. به عنوان نخستین پرسش می توان وضعیت بازار مسکن از نظر رکود را در سال ۹۸ نام برد به عبارتی این خریداران مایلند بدانند آیا بازار مسکن در سال ۹۸ باز هم میزان یک رکود سنگین خواهد بود؟ به عنوان دومین پرسش، متقاضیان مایلند بدانند در سال گذشته وضعیت بازار معاملات مسکن به چه صورت بوده است و این که روند تغییرات بازار مسکن طی سال جدید به چه صورت خواهد بود؟

در قسمت عرضه واحد های مسکونی، آن چه نگاه ها را به خود جلب کرده و بسیاری از اذهان را مشوش کرده است، این است که پارامتر های تورم ساز کدامند و قیمت تمام شده واحد های مسکونی به چه صورت خواهد بود؟

در نهمین روز از اردیبهشت ماه سال جدید همایشی برگزار خواهد گردید که تحت عنوان چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۹۸ از آن یاد می شود، در این همایش، تمام این پرسش ها پاسخ داده خواهند شد. از دیگر همایش های برگزار شده در این تاریخ که به وقت صبح، برگزار می گردد، همایش “سیاست های پولی و چالش های بانکداری و تولید” است که توسط دنیای اقتصاد در دست اجرا قرار می گیرد که از جمله حاضران همایش مزبور، اقتصاددانان، تصمیم گیران و صاحب نظران ارشد کشور می باشند که آسیب های مربوط به ماندگاری “چالش های اقتصادی ایران” را زیر ذره بین می روند و به این امر می پردازند. ثبت نام و حضور در این همایش، با مراجعه به سایت http://events.den.ir و یا تماس با شماره تلفن ۸۷۷۶۲۳۵۰ میسر خواهد بود.

  • منبع خبر : اقتصاد نیوز