محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، با بیان این که در راستای تعادل بخشی عرضه و تقاضای مسکن به ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی مبادرت ورزیده است، اظهار داشت: نهایتا تا اواسط بهار، کارت اعتباری مصالح ساختمانی ارائه خواهد شد.

ایشان با اشاره به این که ساخت واحد های مسکونی از سه ماه انتهایی سال ۹۷ آغاز شده است، اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزی ها و اقدامات انجام شده، پروژه مسکن مهر جانی گرفته و مجددا با جدیت در دستور کار قرار دارد.

این مقام مسئول عنوان کرد: در شرایط کنونی مسکن مهر به عنوان یکی از مهم ترین نگرانی ها قلمداد می شود از این رو بر آنیم تکمیل واحد های مسکونی مهر را با جدیت دنبال کنیم و این مهم را از اواخر سال گذشته در کانون توجه قرار داده ایم.

ایشان تصریح کردند: علاوه بر تکمیل واحد های مسکونی مهر باقی مانده، ساخت ۴۰۰ هزار مسکن در دستور کار قرار دارد که به واسطه این امر، تقاضا و عرضه واحد های مسکونی متعادل خواهد گشت. به گفته این مقام مسئول، تعادل بخشی به عرضه و تقاضای واحد مسکونی، یک اصل مهم است که توسط وزارت راه و شهرسازی با جدیت دنبال می شود.

ایشان عنوان کردند: در شرایط کنونی، در بسیاری از استان ها، مقدمات این مهم، عملیاتی گشته است.

اسلامی با بیان این که تولید واحد های مسکونی یکی از مهم ترین ارکان است اذعان نمود: نیاز است همه فعالان این حوزه و سازندگان واحد های مسکونی به این جرگه بپوندند و در راستای تولید و ساخت و ساز واحد های مسکونی گام بردارند.

اسلامی با بیان این که ایران یکی از موفق ترین کشور ها در حوزه ساختمان و مسکن است اظهار داشت: لازم است همچون گذشته، ایران در این زمینه سردمدار باشد.

وی در ادامه به انضباط فکری رفتاری اشاره کرد و تصریح نمود: لازم است چنین انضباطی مدنظر بوده و مورد توجه واقع گردد تا شاهد استمراری در این حرکت باشیم و بتوانیم عرضه و تقاضا را متعادل کرده و در ساختاری منسجم تداوم بخشیم.

ایشان با بیان این که کارت اعتباری مصالح ساختمانی برای سازندگان و تولید کنندگان واحد های مسکونی در نظر گرفته شده است اظهار کرد: این کارت در اختیار تولید کنندگان و سازندگان مسکن شهری قرار خواهد گرفت.

وی اظهار کرد: این طرح نهایتا تا اواسط بهار در اختیار واجدین شرایط قرار خواهد گرفت تا آن ها که در حجم های انبوه مصالح ساختمانی را خریداری می کنند مشمول تخفیف ویژه ای گردند و با قیمت مناسب تری بتوانند مصالح را خریداری نمایند. به گفته اسلامی، این طرح دارای دو نقش ویژه و اساسی است به طوری که هم تدارکات ساخت و ساز را تهیه می کند و هم این که نیرو محرکه ای باشد که کارخانه های تولیدی مصالح ساختمانی را مجددا به گردش و شروع کار وا می دارد. از این رو در نهایت شاهد ارزان شدن قیمت مصالح ساختمانی خواهیم بود.

  • منبع خبر : شهرخبر