علی اصلانی به عنوان عضو کانون عالی شورا های اسلامی، ضمن بیان این که حداقل مزد کارگران در شورای عالی کار با افزایش همراه بوده است، اظهار داشت: بر اساس مصوبه شورای عالی کار در اسفند ماه سال ۹۷، امید است با افزایش دستمزد کارگران، این قشر شریف بتوانند هزینه های زندگی را متحمل شده و شرایط مناسبی را تجربه کنند.

وی با بیان این که هر سال رشد تورم وجود دارد، اذعان نمود: چنانچه راهکار ها و سیاست های دولت به نحوی باشد که نرخ تورم، تک رقمی گردد، زندگی اقشار کم بضاعت دچار تغییر و بهبود نخواهد شد.

این مقام مسئول عنوان کرد: به واسطه نوسانات بازار ارز در سال ۹۷ نه تنها اقشار کارگر بلکه بسیاری از دهک های جامعه با شرایط دشواری دست به گریبان گشتند و اشتغال و بازار کار با شرایط بحرانی مواجه شد.

اصلانی با اشاره به رشد قیمت در سال گذشته از دولت خواستار شد جلوی رشد قیمت ها را بگیرد و به عنوان مهم ترین اولویت، تثبیت شدن قیمت کالا های ضروری و اساسی زندگی را در دست انجام بگذارد تا کارگران بتوانند، آنچه بدان نیاز دارند را تهیه کنند و این چنین عرصه بر آن ها تنگ نباشد.

این مقام مسئول با بیان این که افزایش حق مسکن کارگران در شورای عالی کار به تصویب رسیده است اذعان نمود: تنها آیتم مزدی کارگران، حق مسکن است از این رو انتظار می رود افزایش حق مسکن توسط هیأت وزیران تصویب شده و نهایی گردد.

شورای عالی کار، در سال گذشته با افزایش ۶۰ تومانی حق مسکن کارگران موافقت کرده است و انتظار می رود در نخستین روز های فروردین ماه نیز، هیأت وزیران با این مهم موافقت کند تا در فیش حقوقی فروردین ماه، شاهد رشد حق مسکن کارگران باشیم.

شورای عالی کار در بهمن ماه سال ۹۷ موافقتش را با افزایش ۶۰ هزار تومانی حق مسکن، اعلام کرد، از این رو حق مسکن کارگران از ۴۰ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان خواهد رسید، مشروط به این که به تصویب هیأت وزیران برسد.

  • منبع خبر : شهرخبر