شرکت عمران شهر جدید هشتگرد، پیامکی برای متقاضیان مسکن مهر ارسال نمود و درخواست کرد آورده خود را تکمیل نمایند چرا که در غیراینصورت، از گروه دریافت کنندگان مسکن مهر حذف خواهند شد. این شرکت، در قالب یک پیامک متنی، به تمام متقاضیان مسکن مهر هشدار دارد که اگر ظرف ده روز آینده، آورده های خود را تکمیل نکنند، از گروه متقاضیان مسکن مهر حذف خواهند شد.

در این پیامک آمده است: متقاضی محترم واحد های مسکونی مهر، طی ده روز آینده بایستی، آورده های خود را برای ساخت واحد مسکونی مهر تکمیل نمایند وگرنه مشمول مسکن مهر نخواهند شد. بر این اساس، چنانچه متقاضی مسکن مهر، تکمیل آورده خود را نادیده بگیرد، بر اساس مصوبه شورای مسکن استان البرز، عواقب حذف از سامانه مسکن مهر بر عهده خود متقاضی می باشد و بهانه ای در این راستا پذیرفته نمی گردد.

  • منبع خبر : تسنیم نیوز