در روز ۱۸ فروردین ماه سال ۹۸، طرح مسکن امید تهران با نام پروژه بهاران شرقی توسط رئیس جمهور افتتاح گردیده و به بهره برداری رسید.

بر اساس آمار و ارقام منتشر شده، تعداد واحد های مسکونی این طرح، ۳۲۴ واحد بوده است ضمن این که شمار واحد های تجاری آن، ۶۳ واحد گزارش شده است و واقع در  بلوک در جوار بافت فرسوده منطقه ۱۸ تهران می باشد.

اعتبار دولتی تخصیص داده شده به این طرح بر اساس گزارش های موجود، ۳۷۰ میلیارد ریال می باشد ضمن این که سرمایه گذاری بخش های خصوصی به مقدار ۶۷۰ میلیارد ریال گزارش شده است.

مشارکت ها و همکاری های همه جانبه شهرداری تهران و بخش خصوصی در برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار، مسبب حصول این اتفاق و بهره برداری از چنی طرح بزرگی شده است، که در راستای ساخت آن از بهترین مصالح ایرانی و توانمندترین مهندسان و کارگران استفاده گردیده است.

این طرح که توسط دولت تدبیر و امید عملیاتی گشته است در یک گام واحد ها و بافت های فرسوده را بازسازی نموده و در گام دیگر طرح های محرک بازآفرینی شهری را نشانه گرفته است.

میزان واحد های مسکونی تعریف شده برای بازآفرینی در کشور به ۱۰۰ هزار واحد می رسد.

بهره برداری از این طرح توسط رئیس جمهور در حالتی اتفاق افتاد که دو طرح بخش جنوبی مترو خط ۶ و کمربند سبز هم در حال افتتاح و بهره برداری بودند.

  • منبع خبر : اقتصاد نیوز