مصطفی قلی خسروی به عنوان رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به این که در سال جدید شاهد رشد قیمت مسکن نخواهیم بود اظهار داشت: بر اساس تحلیل ها و بررسی های انجام شده، در سال جدید شاهد رشد قیمت مسکن نخواهیم بود و میزان جهش قیمت واحد های مسکونی در حد شاخص تورم خواهد ماند. وی افزود: نرخ اجاره بها نیز رشد چندانی را تجربه نخواهد کرد و همان ۳۲ درصد باقی خواهد ماند.

وی در خصوص شرایط و وضعیت بازار مسکن در سال جدید عنوان کرد: با توجه به این که شهرداری تهران، مسکن امید را معرفی کرده است و وزارت راه و شهرسازی نیز اعلام نموده ساخت ۴۰۰ هزار مسکن را عملیاتی خواهد کرد، از این رو دور از انتظار نیست که شاهد رونق بازار مسکن باشیم چرا که به واسطه این امر، عرضه واحد های مسکونی رشد را تجربه خواهند کرد.

ایشان با بیان این که سال ۹۸ از سوی مقام معظم رهبری سال رونق تولید نامگذاری شده است، عنوان کردند: چنانچه بخش مسکن با رونق همراه گردد، چیزی حدود ۱۷۴ شغل وابسته، رونق و بهبود را تجربه خواهند کرد که نتیجه باارزشی خواهد بود. وی ادامه داد: چنانچه رونق بازار مسکن در دستور کار قرار بگیرد و شاهد رونق تولید واحد های مسکونی باشیم آنگاه مشاهده خواهیم کرد که بسیاری از مشاغل وابسته هم چنین رونقی را به عینه شاهد بوده و وضعیت بهتری را تجربه خواهند نمود.

این مقام مسئول اظهار داشت: در سال ۹۱ همزمان با  رشد قیمت ارز، شاهد رشد قیمت مسکن بودیم همانگونه که در سال ۹۷ هم اتفاق مشابهی افتاد و به واسطه گران شدن قیمت ارز، جهش قیمت واحد های مسکونی عینیت یافت. با این حال بر اساس پیش بینی های انجام شده میزان رشد قیمت مسکن در سال جدید هم تراز با شاخص تورم خواهد بود و از آن بیشتر نخواهد شد.

قلی خسروی ادامه داد: چنانچه وعده هایی که در خصوص بازار مسکن داده شده است، اجرایی و عملیاتی گردند آنگاه شاهد بهتر شدن بازار مسکن خواهیم بود و مشاهده خواهیم کرد که این بازار به وضعیت بهتری خواهد رسید.

میزان اجاره بها هم سطح سال گذشته خواهد بود

قلی خسروی افزود: میزان رشد اجاره بها بی تردید تابع رشد قیمت مسکن بود و اگر شاهد جهش قیمت واحد های مسکونی باشیم، نرخ اجاره بها نیز رشد را تجربه خواهد نمود با این حال، موجران عاقلند و خوب می دانند که اگر نرخ اجاره بها را به میزان قابل توجهی افزایش دهند، مستأجران از آن ها استقبالی نخواهند کرد و واحد هایشان بدون مستأجر باقی خواهد ماند.

ایشان با بیان این که میزان رشد اجاره بها در سال گذشته ۳۲ درصد بوده است عنوان کرد: در سال جاری نیز جهش نرخ اجاره در همین حدود خواهد بود و بیشتر گزارش نخواهد شد.

وی ادامه داد: در شرایط کنونی هم متقاضیان مسکن خرید ملک را در دستور کار قرار داده اند چرا که نگه داشتن پول کار اشتباهی است و همچون برفی است که آب می شود و از میان می رود ضمن این که آنان که به مسکن نیاز دارند خوب می دانند باید مسکن را خرید و این کالای سرمایه ای بی تردید پس از ۵ سال دستخوش تغییر خواهد شد و با ارزش افزوده همراه خواهد گردید.

  • منبع خبر : شهرخبر