بر اساس بررسی های میدانی به عمل آمده و با استناد به ارقام و اعداد گزارش شده، برای خرید واحدی واقع در منطقه دهکده المپیک تهران که ۶۸ متر مساحت و ۱۶ سال عمر بنا دارد، لازم است مبلغی به میزان ۶۱۲ میلیون تومان کنار گذاشته شود.

برای این که متقاضیان واحد های مسکونی بتوانند صاحب واحدی با ۶۸ متر مساحت و ۱۶ سال عمر بنا در دهکده المپیک شوند لازم است ۶۱۲ میلیون تومان پول، هزینه کنند. جزئیات قیمت واحد های مسکونی در این منطقه از تهران به شرح زیر است:

قیمت خرید واحد مسکونی در دهکده المپیک تهران به روایت ارقام

قیمت خرید واحد مسکونی در دهکده المپیک تهران به روایت ارقام

  • منبع خبر : شهرخبر