با استناد به ارقام و اعداد گزارش شده، منطقه یک تهران به عنوان گران ترین منطقه شناخته می شود و منطقه ۲۰ به عنوان ارزان ترین منطقه تهران. آمار های منتشر شده در اسفند ماه سال گذشته، حاکی از آن است که گران ترین و ارزان ترین واحد های فروخته شده به ترتیب متعلق به منطقه ۱ و منطقه ۲۰ بوده اند.

آمار ها نشان می دهد در منطقه یک تهران، میانگین قیمت واحد های مسکونی به ازای هر متر مربع ۲۴ میلیون و ۵۵۵ هزار تومان بوده است که این رقم نشان می دهد این منطقه گران ترین قیمت خرید مسکن را دارد.

گزارش های ارائه شده از سوی وزارت راه و شهرسازی حاکی از آن است که قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در منطقه یک پایتخت، ۲۳ میلیون و ۵۵۵ هزار تومان می باشد، که این رقم در مقایسه با بهمن ماه سال ۹۷ و اسفند ماه سال ۹۶، رشد ۹٫۳ درصدی و ۱۰۱٫۸ درصدی را شاهد بوده است.

از منطقه ۳ پس از منطقه ۱ به عنوان گران ترین منطقه پایتخت یاد می شود، به عبارتی، این منطقه تهران با متوسط قیمت ۱۹ میلیون و ۳۴۶ هزار تومان، یکی دیگر از مناطق گران تهران است که مظنه فروش واحد های مسکونی به ازای هر متر مربع، ۱۹ میلیون و ۳۴۶ هزار تومان برآورد شده است، بر این اساس قیمت مسکن در این منطقه در مقایسه با بهمن ماه ۹۷ و اسفند ماه سال ۹۶ رشد ۸٫۹ و ۹۰٫۲ درصدی را تجربه نموده است.

در منطقه ۲ تهران، میانگین قیمت واحد مسکونی به ازای هر متر مربع، در اسفند ماه سال گذشته، ۱۶ میلیون و ۹۰۳ هزار تومان گزارش شده است و این منطقه در سکوی سوم از نظر گران بودن قیمت مسکن قرار گرفته است.

ارزان ترین واحد های مسکونی تهران متعلق به منطقه ۲۰ می باشد. میانگین قیمت هر متر واحد مسکونی در منطقه ۲۰ تهران در اسفند ماه ۹۷، ۴ میلیون و ۴۷۰ هزار تومان اعلام شده است، که این رقم در مقایسه با بهمن ماه ۹۷ با افت ۹٫۲ درصدی همراه بوده است. رشد ۵۴٫۳ درصدی برای قیمت مسکن در اسفند ۹۷ به نسبت اسفند ۹۶ به ثبت رسیده است.

دومین منطقه ارزان در تهران، منطقه ۱۸ است که قیمت هر متر واحد مسکونی در اسفند ماه گذشته در این منطقه ۴ میلیون و ۷۲۲ هزار تومان گزارش شده است. در مناطق ۱۷ و ۱۹، قیمت واحد مسکونی به ازای هر متر مربع به ترتیب ۵ میلیون و ۳۷۵ هزار تومان و ۵ میلیون و ۵۱۲ هزار تومان برآورد شده است.

  • منبع خبر : شهرخبر