دعاوی ملکی یکی از مسائلی است که در هنگام انجام معامله ممکن است برای طرفین معامله پیش بیاید. همچنین در زمان خرید و فروش انواع ملک‌ها باید توجه داشت که ثبت قانونی سند آن‌ها صورت گیرد تا از بروز دعاوی ملکی در این زمینه جلوگیری شود. همانطور که می‌دانید سرمایه‌گذاری در زمینه مسکن از نظر اقتصادی برای افراد بسیار حائز اهمیت می‌باشد. زیرا یکی از سرمایه‌های اصلی و مهم هر فرد به شمار می‌آید. از اینرو توجه به نکات مهم در اخذ صورت مجلس تفکیکی و اخذ پایان کار برای تنظیم سند بسیار ضروری و مهم است و از بروز دعاوی ملکی جلوگیری می‌کند.

بررسی ضرورت اخذ صورت مجلس تفکیکی

بهتر است بدانید که این نوع دعاوی ملکی و ثبتی باید توسط شخص خریدار انجام شود. برای انجام کارهای مقدماتی تنظیم سند ابتدا باید یک صورت مجلس تفکیک صورت پذیرد. باید توجه داشت که این نوع دعوی موقعی که برای ملک‌های خریداری شده سند مالکیت صادر نشده باشد قابل قبول می‌باشد.

در موقع انجام معامله شخص فروشنده در قولنامه‌ای که بین او و شخص خریدار منعقد می شود قید می‌کند که در یک زمان خاصی کارهایی که به انتقال سند مربوط هستند را انجام دهد اگر شخص فروشند بر خلاف این شرط عمل کند خریدار به راحتی می‌تواند طرح دعوی کند. لازم به ذکر است که خریدار می‌تواند خواسته‌های دیگر خود را که شامل گرفتن پایان کار و تنظیم سند رسمی را در قولنامه ذکر و آن را از فروشنده تقاضا کند.

لازم به ذکر است که این نوع دعاوی ملکی و ثبتی دارای یکسری مراحل خاصی است. برای انجام این کار ابتدا خریدار به یک دفترخانه رسمی مراجعه و برگ درخواست تفکیک را از آن‌ها دریافت کند. بعد از این مرحله خریدار نقشه‌ی تفکیکی را به اداره ثبت اسناد محل خود تحویل می‌دهد. سپس درخواست تفکیکی را به بایگانی تحویل و در آنجا این برگه درخواست پیوست پرونده مزبور شده و تقدیم به مسئول ثبت خواهد شد.

بعد از انجام این مراحل شخص خریدار نامه را از بایگانی تحویل و برای تاییدیه و ارسال نقشه به شهرداری تحویل می‌دهد. سپس خریدار هزینه‌ی سفر نماینده و ماموران نقشه بردار را به ودیعه می‌گذارد و بعد از پرداخت این میزان ودیعه نقشه تفکیکی توسط ماموران ترسیم شده و نماینده مربوطه یک صورت جلسه تفکیکی را ارائه می‌دهد. بعد از انجام این سری مراحل در پایان خریدار بعد از پرداخت هزینه‌های لازم صورت جلسه تفکیکی را دریافت و آن را به همان دفترخانه‌ای که مراحل اولیه را در آن انجام داده است تحویل می‌دهد. با انجام این مراحل از بروز انواع دعاوی ملکی جلوگیری می‌شود.

وکیل دعاوی ملکی در تهران

بررسی اخذ پایان کار برای تنظیم سند

بهتر است بدانید که گواهی پایان کار نیز برای گرفتن سند لازم و ضروری است. در صورتیکه همه‌ی کارهایی که در پروانه ساخت یک ملک ذکر شده با پایان کار ملک مطابقت داشته باشد این گواهی صادر خواهد شد.

در هنگام گرفتن پایان کار برای تنظیم سند باید به یکسری نکات مهم توجه کرد. برای مثال هزینه‌های مربوط پایان کار باید توسط شخص سازنده ملک پرداخت شود. همچنین در مواقع گرفتن پایان کار مالک باید با همراه داشتن سند مراجعه کند و در دفترخانه حضور داشته باشد.

یکی دیگر از نکاتی که باید در هنگام اخذ پایان کار به آن توجه داشت این است که سازنده ملک باید تا یک زمان مشخصی که در قولنامه و قرار داد ذکر شده است گواهی پایان کار را بگیرد در غیر اینصورت مالک می تواند دعاوی ملکی را بر علیه سازنده ملک تهیه و تنظیم کند.

بهتر است بدانید که مالک از نظر قانونی می‌تواند قبل از گرفتن پایان کار یکی از واحدهای مسکونی ملک را به فروش برساند با این شرط که یک مهلت مناسب برای اخذ پایان کار باید در قرار داد ذکر شود و به صورت مکتوب نوشته شود.

بررسی نحوه‌ی تنظیم سند رسمی و جلوگیری از بروز دعاوی ملکی

بهتر است بدانید برای جلوگیری از دعاوی ملکی که مربوط به تنظیم سند هستند، هر کدام از دو طرف معامله در زمان قرار داد موقع تنظیم سند را به صورت کاملاً دقیق مشخص نمایند و در صورت اجرا نشدن این امر توسط یک طرف معامله طبق قرار داد طرف مقابل می‌تواند به راحتی اقامه دعوی کند. همچنین اگر شخصی که ملک را خریداری کرده است احتمال دهد که مالک واحد مسکونی ملک مورد نظر را به چند شخص دیگر نیز فروخته است می‌تواند از دادگاه قرار تأمین خواسته نماید.

بهتر است بدانید که برای سندی که در رهن می‌باشد قبل از خرید ملک ابتدا باید سند مورد نظر رفع توقیف شود و سپس دعاوی ملکی منوط بر انتقال سند انجام شود. اگر در هنگام معامله شخص فروشنده فوت شود خریدار باید تمامی ورثه را به عنوان طرف دعوی خود قرار دهد.

لازم به ذکر است که بعد از انتقال سند ممکن است یکسری مشکلات برای خریداران پیش بیاید که در این حالت باید خریدار به موقع و با سرعت مشکل پیش آمده را از طریق مراجع قضایی پیگیری کند زیرا در صورت عدم مراجعه به موقع ممکن است مشکلات به وجود آمده به خوبی بر طرف نشود.