چهار سازمان، بنیاد مسکن، بسیج سازندگی، کمیته امداد و بهزیستی در راستای ساخت ۱۸۰۰ واحد مسکونی محرومان به توافق رسیدند و قرارداد مربوطه را تنظیم نمودند.

بر اساس گزارش های منتشر شده، در راستای احداث ۱۸۰۰ واحد مسکونی مورد نیاز محرومان، قراردادی میان بنیاد مسکن، بسیج سازندگی، بهزیستی و کمیته امداد تنظیم شده است.

مطابق با این قرارداد، ساخت ۱۸۰۰ مسکن استارت خورده و در دستور کار قرار گرفته است.

سردار خرم در خصوص قرارداد منعقد شده اظهار داشت: تجربه نشان می دهد همکاری و مشارکت های میان سازمان های انقلابی همیشه با نتایجی مطلوب و اثرگذار همراه بوده است، بدیهی است واگذاری این واحد ها می تواند تأثیری شگرف در رضایت و خشنودی محرومان داشته باشد.

مدیرکل کمیته امداد استان آذربایجان شرقی با اشاره به این که طی روز های اخیر تعدادی از صفحات مجازی فرماندهان سپاه بسته شده است، تأکید نمود: بی تردید چنین اقداماتی راه به جایی نمی برند و فعالیت های سپاه را خنثی نمی کنند.

مدیرکل بنیادمسکن آذربایجان شرقی اظهار داشت: برخی دست های پشت پرده وجود دارد که مایل نیستند زحمات نیرو های مردمی و سپاه مشاهده گردد و مانع این امر می شوند.

  • منبع خبر : شهرخبر