دعاوی ملکی

شاید دیده باشید که امروزه بیش از دوران قدیم راهروهای دادگاه ها مملو شده است از کسانی که به دلیل دعاوی ملکی مراجعه می‌کنند. با توجه به اینکه قیمت مسکن به صورت روزانه در حال افزایش است در واقع این امر طبیعی به نظر می‌آید که به همین میزان کلاهبرداری‌ها و سوءاستفاده هم بیشتر می‌شود. در نهایت ممکن است که یک کلاهبرداری منجر به دعاوی ملکی شود که این امر به نوبه خود باعث می‌شود تا شما نیاز داشته باشید پیش از شروع یک معامله ملکی با افرادی که در این زمینه خبره هستند مشورت کنید.

دعاوی ملکی چیست؟

دقت داشته باشید که در هر صورت مسکن و املاک جزء بخش‌هایی به شمار می‌آیند که سرمایه‌گذاری اعظم مردم ایران هستند. در این حالت شاید دور از انتظار نباشد که بگوییم خرید مسکن برای بخش عمده مردم امروزه رویایی بیش نیست. شاید در دوران پیشین این امر یک امر طبیعی و نرمال به حساب می‌آمده است که در نهایت با جمع کردن مقداری پول به حقیقت پیوسته است اما در این دوره و در این سال دیگر خرید مسکن کار هرکسی نیست.

شاید امروزه این معضل به قدری بزرگ و پیچیده شده باشد که در اکثر موارد کار به دعاوی ملکی کشیده می‌شود. در واقع شاید این امر خوب باشد و شاید هم بد، دقیقاً مشخص نیست اما افزایش دعاوی ملکی باعث شده است تا در نهایت با بروز مشکلات اقتصادی و مدیریتی مختلف، نیاز به آگاهی در این زمینه بیشتر شده باشد.

از این رو، شناخت و آگاهی شما نسبت به مسائل حقوقی ملکی در نهایت بیشتر خواهد شد که این امر تاثیر مثبتی را نیز داشته است. در واقع اینکه شما بتوانید مسائل و نکات حقوقی مربوط به خرید و فروش مسکن را بدانید به شما کمک می‌کند تا بتوانید در صورت بروز هرگونه مشکل به صورت قانونی آن را پیگیری کنید.

طبق بررسی‌هایی که گروه‌های وکالت مختلف آن‌ها را انجام داده‌اند در واقع می‌توان گفت که پرونده‌های مختلفی در زمینه دعاوی ملکی در دادگاه های حقوقی مطرح می‌شوند که در واقع ابعاد مختلفی را شامل می‌شوند. این مشکلات معمولاً بخش‌های مختلفی را شامل می‌شوند که هر یک از این بخش‌ها در دادگاه‌های مختلف دعاوی ملکی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در واقع بیشتر پرونده‌هایی که در زمینه دعاوی ملکی مطرح می‌شوند، سهل‌انگاری‌های شخصی و حتی سودجویی‌های اشخاص مختلف را در قالب یک معامله ملکی نشان می‌دهد.

در واقع براساس همین موضوعات و همین ضرورت‌هاست که دعاوی ملکی مختلف توسط گروه‌های مختلف وکالت مورد بررسی قرار می‌گیرند. دقت داشته باشید که دعاوی ملکی معمولاً به انواع مختلفی تقسیم‌بندی می‌شوند که در اینجا به بررسی آن‌ها خواهیم پرداخت.

وکیل دعاوی ملکی در تهران

دعاوی ملکی حقوقی

یکی از انواعی که دعاوی ملکی را تشکیل می‌دهند و بیش از سایرین پرونده‌های مختلف را به خود اختصاص می‌دهند دعاوی ملکی حقوقی هستند. دعاوی ملکی حقوقی در واقع زمانی ایجاد می‌شوند که مشکلات زیر پدید می‌آیند:

-زمانیکه الزاماتی در زمینه فک رهن و سندهای ضمانتی وجود دارد اما نادیده گرفته می‌شود می‌توان به دعاوی حقوقی ملکی اشاره کرد.

-در زمان تنظیم سندهای مختلف برای املاک مختلف که در واقع شامل تنظیم سندهای مختلف می‌شوند می‌توان به دعاوی ملکی حقوقی اشاره کرد.

-دعاوی‌ای که در واقع اخذ صورت مجلس تفکیکی را برای ساختمان‌های مختلف الزامی می‌کنند می‌توانند جزء دعاوی ملکی حقوقی باشند، هرچند که ساختمان دارای واحدهای مستقل باشد.

-در صورت ابطال قراردادهایی که به صورت یک طرفه عقد شده‌اند می‌توان به دعاوی ملکی حقوقی مراجعه کرد.

-فسخ قراردادهایی که از نظر قانونی دارای نقص هستند معمولاً در دعاوی ملکی مورد بررسی قرار می‌گیرند.

-تخلیه‌ی مسکن‌هایی که به صورت املاک تجاری ثبت شده‌اند و مشمول مواد قانونی هستند نیز توسط این دعاوی ایجاد می‌شود.

دعاوی ملکی کیفری

دعاوی ملکی کیفری زمانی به میان می‌آیند که در واقع خبر از ارتکاب یک جرم می‌دهند. این زمانی است که به جای دعاوی ملکی حقوقی سخن از دعاوی ملکی کیفری به میان می‌آید. در واقع بحث‌های ابتدایی مانند عدم شناخت قوانین و مقررات و همچنین سهل‌انگاری‎های مختلف جایی در این میان ندارند بلکه این زمینه‌های مختلف جزائم هستند که در دعاوی ملکی کیفری مورد بررسی قرار می گیرند. این پرونده معمولاً شاکیان خصوصی دارند و در غیر این صورت نیز شاکی آن‌ها به صورت مدعی العموم مطرح می‌شوند. این دعاوی معمولاً براساس سودجویی و کلاهبرداری مجرمان مختلف در این زمینه ایجاد می‌شود.