معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص واحد های مسکونی مهری که آماده تحویل هستند اما متقاضیان برای دریافت آن ها اقدام نکرده اند صحبت کرد و اظهار داشت: از این واحد ها، هزینه های نگهداری دریافت خواهد شد.

این مقام مسئول ادامه داد: مهم ترین راهکار و استراتژی که وزارت راه و شهرسازی و شرکت عمران شهر های جدید در دستور کار قرار داده اند، تحویل به موقع و سریع واحد های مسکونی مهر است، ضمن این که در رأس اهدافمان، تحویل واحد ها بدون نقص و ایراد قرار دارد.

وی افزود: ۵ هزار واحد مسکونی در پرند افتتاح شده اند که از این تعداد هیچ کدام دارای نقص نبوده و همه با تمام امکانات و تجهیزات در اختیار متقاضیان قرار گرفته اند.

حبیب الله طاهرخانی تصریح نمود: یکی از قسمت های واحد های مسکونی مهر توسط شرکت عمران به متقاضیان تحویل داده می شود این درحالی است که بخش دیگری از تحویل واحد ها به مردم بر می گردد ضمن این که در دو شهر جدید پرند و پردیس، شمار واحد هایی که باید در اختیار متقاضیان قرار بگیرد زیاد است، با این حال تعدادی از این متقاضیان برای دریافت واحد هایشان اقدام نمی کنند.

مدیرعامل شرکت عمران شهر های جدید افزود: تعدادی از آن ها به دلایل منطقی از دریافت واحد هایشان امتناع می ورزند به عنوان مثال برخی از آن ها عنوان می کنند کماکان فصل مدرسه به نقطه پایان نرسیده و نقل و جابه جایی برای آن ها دشوار است، با این حال برخی از این واحد ها به دلایل دیگری (از جمله دست به دست شدن واحد ها) از تحویل واحد ها خودداری می کنند.

ایشان ادامه دادند: در راستای حل و فصل نمودن چنین مشکلاتی، مکانیزم هایی در نظر گرفته شده است که هزینه نگهداری نام می گیرد به این معنا که از صاحبان چنین واحد هایی در قبال عدم دریافت واحد ها هزینه هایی أخذ خواهد گردید.

به گفته این مقام مسئول، از مهم ترین اولویت هایی که در کانون توجه شرکت عمران قرار دارد، دسترسی به شهر پرند است که از جمله اقداماتی که در دست انجام است دو خطه کردن راه آهن تهران-پرند می باشد. وی ادامه داد: جابه جایی مردم در این مسیر به طور روزانه از طریق ۲۲ رام قطار انجام می شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی از توافقاتی که با مترو تهران به عمل آمده سخن گفت و اظهار داشت: بر اساس این توافق، ساخت ادامه خط مترو پیاده سازی خواهد گردید. وی افزود: از هزینه های مورد نیاز برای تکمیل این مترو، نزدیک به ۱۷۴ میلیارد تومان، توسط شرکت عمران پرداخت خوهد شد.

حبیب الله طاهرخانی عنوان کرد: دسترسی دیگری به سمت پرند از طریق کنارگذر جنوبی تهران انجام خواهد شد.

  • منبع خبر : تسنیم نیوز