بازار مسکن

از لحاظ اقتصادی سال ۹۷ یکی از سال‌های رکود اقتصادی ایران به شمار می‌آید چرا که افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها در این سال باعث شده است تا تمامی مواردی که تا سال قبل برای مردم جزء موارد عادی به شمار می‌آمده است در این سال مرتبط به طبقه مرفه جامعه باشد.

این افزایش قیمت در واقع به دلیل افزایش بیش از حد قیمت ارز و قیمت طلا بوده است. شاید اما تاثیر بیش از اندازه قیمت را نتوان بر دوش همین دو عامل گذاشت و در کنار این دو عامل سومی نیز وجود دارد که عدم نظارت است.

افزایش قیمت طلا و ارز بدون شک روی قیمت تمامی اجناس در ایران تاثیر گذاشته است اما در واقع اینطور تصور می‌شده است که قیمت مسکن تحت تاثیر این عوامل با سرعت کمتری زیاد شود اما همانطور که گفته شد قیمت مسکن یک بار در نیمه اول سال ۹۷ دچار یک شوک شد و شوک نهایی را شاید بتوان در بهمن ماه سال ۹۷ دانست که قیمت مسکن را حدودا دو برابر سال ۹۶ کرد.

وضعیت بازار مسکن در سال ۹۷ به قدری آشفته بوده است که اینطور تصور می‌شود که در سال ۹۸ هیچ تغییر خاصی پیدا نکند. با اینکه با افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در نهای قدرت خرید به حدی کاهش پیدا می‌کند که بازار مسکن راکد خواهد شد و دیگر هیچ خرید و فروشی انجام نخواهد گرفت اما اینطور پیش‌بینی می‌شود که این امر سبب کاهش قیمت مسکن نخواهد شد و در نهایت وضعیت بازار مسکن تنها به یک ثبات نسبی خواهد رسید.

آخرین اخبار مسکن

وضعیت بازار مسکن در سال ۹۷ چطور خواهد بود؟

سال ۹۷ در ابتدا دچار این آشفتگی قیمت نبود. شاید بتوان وضعیت بازار مسکن در سال ۹۷ را به دو فاز تقسیم‌بندی کرد:

فاز اول افزایش قیمت در سال ۹۷ تا مرداد ماه رخ داد که همانطور که گفته شد در واقع می‌توان گفت که این نیمه پرتغییر شامل افزایش قیمت بودیم اما نه تا حدی که در بهمن ماه رخ داد. پس از مرداد ماهی که افزایش قیمت مسکن را به دنبال داشت اینگونه تصور می‌شد که دیگر در سال ۹۷ شامل تغییر قیمت عمده‌ای نخواهیم بود اما بار دیگر در بهمن ماه قیمت مسکن به گونه‌ای افزایش پیدا کرد که شاید در ابتدا ناباورانه بود.

به طور کل اینطور گفته می‌شود که مسکن مانند سایر بخش‌ها نیست که به طور ناگهانی افزایش قیمت را تجربه کند و تاثیرپذیری کمتری دارد اما دیدیم که اینطور نیست و افزایش قیمت در بهمن ماه به گونه‌ای بود که وضعیت بازار مسکن در ایران را زیر و رو کرد و در واقع می‌توان گفت که افزایش قیمت‌ها واقعاً ناباورانه بود.

فاز دوم تغییرات قیمت در واقع همین بهمن ماهیست که طوفانی شدن قیمت‌ها را در بر داشت و قیمت مسکن حدودا دو برابر سال گذشته شد.

وضعیت بازار مسکن در سال ۹۸

شاید تصور کنید که وضعیت بازار مسکن در سال ۹۸ با توجه به تغییراتی که در سال ۹۷ رخ داده است قابل پیش‌بینی است اما اینطور نیست و قیمت مسکن در واقع یکی از عواملی است که نمی‌توان آن را به طور صحیح پیش‌بینی کرد چرا که در واقع در پایان سال ۹۷ اینطور پیش‌بینی می‌شد که قیمت مسکن دیگر افزایش خواهد یافت اما دیدیم که اینطور نبود و در واقع قیمت مسکن به گونه‌ای ناگهانی مجدداً افزایش پیدا کرد.

در مورد وضعیت بازار مسکن در سال ۹۸ در واقع سه پیش‌بینی محتمل انجام شده است!

مورد اول این است که وضعیت بازار مسکن در سال ۹۸ کاملاً آرام خواهد شد و هیچ یک از تنش‌هایی که هم اکنون با آن روبه روست را نخواهد داشت. این امر شاید تنها با کاهش قیمت مسکن انجام پذیرد که اینطور به نظر می‌رسد که اندکی ناممکن است چرا که کاهش قیمت‌ها در صورتی ایجاد می‌شوند که قیمت طلا و قیمت ارز نیز کاهش پیدا کند که اینطور به نظر نمی‌رسد.

مورد دوم این است که وضعیت بازار مسکن به یک ثبات نسبی برسد. با توجه به اینکه قیمت مسکن آنچنان افزایش یافته است که قدرت خرید از بسیاری از مردم سلب شده است که این امر به نوبه خود نشان می‌دهد که قیمت مسکن به یک ثبات نسبی خواهد رسید چرا که در نهایت خریداری وجود نخواهد داشت.

مورد سوم این است که قیمت مسکن مجدداً افزایش پیدا کند. با توجه به رویه‌ای که طلا و ارز در اوایل سال ۹۸ داشته است این امر بسیار محتمل است. اما در نهایت حتی اگر قیمت مسکن نیز افزایش پیدا کند بازار مسکن به یک ثبات می‌رسد چرا که قدرت خرید مردم به زیر صفر می‌رسد. امید است که وضعیت بازار مسکن در سال ۹۸ به یک ثبات نسبی برسد تا همگان قدرت خرید و استفاده از این بازار را داشته باشند.