مروری بر قیمت فایل های عرضه شده در روز های اخیر در تهران حاکی از نوعی نوسانات قیمت است که سردرگمی و آشفتگی خریداران را به همراه داشته است.

آمار ها حاکی از آن است که با توجه به نابسامانی ایجاد شده بسیاری از مالکان درصدد هستند با بیشترین قیمت واحد هایشان را عرضه کنند. در شرایط کنونی، آینده بازار مسکن در هاله ای از ابهام است و با توجه به این که امکان افزایش قیمت مصالح ساختمانی و رشد هزینه های ساخت و ساز وجود دارد، بسیاری از مالکان بر سر فروش واحد هایشان تردید دارند یا دست کم مایلند واحد ها را با بیشترین قیمت عرضه نمایند. گزارش های ارائه شده نشان می دهد میزان معاملات مسکن طی ماه گذشته به میزان زیادی افت پیدا کرده است. کارشناسان و فعالان بازار مسکن عنوان می کنند چنانچه روند به همین منوال ادامه داشته باشد و مالکان از فروش واحد هایشان امتناع ورزند، حجم معاملات باز هم کمتر خواهد شد و این امر می تواند نویدبخش تشدید رکود در این بازار باشد. اختصاص قیمت مناسب به واحد ها این روز ها به یک نگرانی بدل شده است که این مسئله در میان واحد های بزرگ متراژ بیشتر احساس می شود. تا مدت ها پیش از طریق سایت های اینترنتی، مالکان قیمت واحد هایشان را منصفانه یا غیرمنصفانه اعلام می کردند با این حال مدتی است سردرگمی در بازار مسکن، باعث شده نرخ گذاری قیمت منصفانه، کمتر به چشم بخورد که این امر خریداران را آشفته کرده است. به واسطه این مسئله، حجم معاملات مسکن هم دستخوش تغییر شده است و کمتر از گذشته مشاهده می شود. خریداران و متقاضیان واحد های مسکونی، با توجه به این که قیمت واحد ها مشخص و واضح نیست به سادگی نمی توانند در راستای خرید خانه تصمیم گیری کنند و از خرید خودداری می کنند به این امید که قیمت مسکن متعادل و ثابت شود.

مروری بر نوسانات اخیر قیمت مسکن

مروری بر نوسانات اخیر قیمت مسکن

  • منبع خبر : شهرخبر