مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن عنوان کرد: ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تا انتهای سال ۹۹ در دستور کار قرار دارد که برنامه های لازم برای نیل به این هدف چیده شده و مورد بررسی قرار گرفته است. وی افزود: برای احقاق این هدف، تخصیص به موقع زمین و اراضی برای احداث ۲۰۰ هزار واحد مسکونی الزامی است که در دست انجام می باشد، لازم به توضیح است که این رقم شهر های جدید را شامل نمی شود.

علی نبیان با تأکید بر این که از ۴۰۰ هزار واحد مسکونی که لازم است تا سال ۹۹ احداث و تحویل داده شود، ۲۰۰ هزار واحد مربوط به شهر های جدید است و ۲۰۰ هزار واحد باقی مانده در دیگر مناطق ساخته خواهند شد، گفت: بر اساس وعده های از قبل داده شده، زمین و اراضی مناسب برای ساخت ۲۰۰ هزار واحدی که در دیگر مناطق احداث خواهند شد، تأمین خواهیم کرد.

این مقام مسئول ادامه داد: تمام تلاشمان را خواهیم کرد که ساخت ۲۰۰ هزار مسکن را تا سال ۹۹ به پایان ببریم و در این راستا اراضی و زمین های مناسب را واگذار خواهیم کرد تا تحقق این امر در بازه ای کوتاه تر ممکن گردد.

نبیان خاطرنشان کرد: آنچه سبب شده بنیاد مسکن وارد کار شود و بخشی از امور را به دست بگیرد، سرعت بخشی به کار ها و فعالیت های موجود است.

این مقام مسئول، صحبت هایش را این طور ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی، ساخت ۴۰۰ هزار مسکن جدید را وعده داده است، از این رقم شرکت عمران شهر های جدید، ۲۰۰ هزار مسکن را تولید خواهد کرد، بنیاد مسکن احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکونی را در شهر هایی با جمعیت کمتر از ۵۰ هزار نفر بر عهده خواهد گرفت و سازمان بازآفرینی شهری ۱۰۰ هزار واحد را در بافت های فرسوده خواهد ساخت.

علی نبیان، افزود: با تغییر دولت دهم و روی کار آمدن دولت یازدهم باز هم پروژه عظیم مسکن مهر تداوم پیدا کرد از این رو اگر تا سال ۱۴۰۰ ساخت این واحد ها به نقطه پایان نرسد و دولت جدید روی کار بیاید باز هم این پروژه توسط دولت اجرایی می شود و قابل احترام خواهد بود. وی افزود: بنیاد مسکن تمام تلاشش را به کار خواهد گرفت تا ساخت واحد های مسکونی تا سال ۹۹ با سرعت بالا پیش رفته و در زمان مقرر به ایستگاه پایان برسد.

نبیان با تأکید بر این نکته که چنین امری لازم است مستمر و مداوم باشد، عنوان نمود: زمانی که پروژه ای استارت می خورد لازم است عزممان را برای اتمام آن جزم کرده و حرکتی همه جانبه و مشارکت هایی مستحکم داشته باشیم.

  • منبع خبر : شهرخبر